Steun de VVBAD

Op 1 januari 2019 zet de Vlaamse overheid de subsidies aan de VVBAD stop. Het gaat met ongeveer 25% over een beperkt, maar gewaardeerd en stabiel onderdeel van hun inkomsten. Het wegvallen daarvan bedreigt het voortbestaan van de vereniging in haar huidige vorm alsook de huidige diensten en activiteiten. De Raad van Bestuur van de VVBAD beraadt zich momenteel over de toekomst van de vereniging maar besloot wel al te reageren met een open brief die ook op de website van de VVBAD is gepubliceerd.

De collega beroepsvereniging in Vlaanderen is bekend door het vakblad META, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het opzetten van projecten van en voor hun leden en de organisatie van het sectorevenement Informatie aan Zee, waar ook Nederlandse collega’s regelmatig naar toe gaan. Ook voor de KNVI is de VVBAD een gewaardeerde partner: zo lieten we vorig jaar nog een gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken met betrekking tot opleidingen in Nederland en Vlaanderen.

De bezuiniging gaat gepaard met de afbouw van het Vlaams bibliotheekbeleid en het verdwijnen van de gespecialiseerde bibliotheekopleidingen: dat maakt dat de VVBAD broodnodig blijft.

Meer hierover en de mogelijkheid om steun te betuigen vind je op de website van de VVBAD.