Column: Nachtwerk

Alle nieuws

Column: Nachtwerk

Met een zelfveroorzaakte jetlag zit ik deze week achter mijn PC’s als deelnemer / councillor bij de Board Meeting van de IFIP. De inmiddels ruim 60-jaar jonge Internationale Federatie voor Informatie Processing praat met de betrokkenen over het verstevigen van het vakgebied en de inhoudelijke onderwerpen die spelen. 

25 april 2023

Deze keer komt het bestuur van de IFIP* in Sydney bijeen. Een deel van de deelnemers nam de afweging om online mee te doen – met als resultaat dat er midden in de nacht vergaderd wordt. Het geeft altijd een bijzonder ‘vibe’ om met professionals uit zo veel landen een inhoudelijke stap te zetten. Soms lijken verschillen tussen landen zo groot– maar in de praktijk valt dat best mee. Sommige (ongeschreven) culturele etiquetteregels van het vergaderen moeten in acht worden genomen, dat wel. Maar als het over de inhoud én de positionering van het vak gaat, vindt iedereen elkaar.

Een van de vragen is of een ‘vereniging’ nog wel een goede organisatievorm is anno 2023. Het antwoord wordt gegeven door te kijken naar de cijfers. Het aantal wetenschappers dat in samenwerkingsverbanden binnen IFIP bijeenkomt groeit alleen maar. Het aantal gaat naar bijna 7000 personen wereldwijd – los van politieke voorkeuren, over de grenzen van landen heen en gericht op inhoud. Samen publiceerden zij in 2022 ruim 100 wetenschappelijke publicaties en organiseerden ze vele nationale en internationale events.

Het antwoord wordt ook gegeven vanuit de thema’s die internationaal worden geadresseerd. Een daarvan is het ethisch handelen van professionals en de impact van technologie op de maatschappij met alle positieve én nadelige gevolgen van dien. Technologie is neutraal, in de toepassing kan het nogal eens misgaan – zoals de KNVI ook in haar thema ‘Smart Humanity’ adresseert. Ethiek is dan ook een rode draad die door alle thema’s van IFIP heen gaat. De Internationale ‘Code of Ethics’ van IFIP helpt informatieprofessionals dan ook in het voeren van het gesprek over ethische vraagstukken. Internationaal is de code overgenomen door de lidstaten. IFIP verdiept het gesprek via de onderwerpen die de Technische Commissies oppakken en via multidisciplinaire thema’s als eHealth, Open Access en de toegang tot informatie, Klimaat & Technologie, Digitale gelijkheid (Digital Equity), AI, Internet of Things en Quantum Computing en aandacht voor Professionalisme.

 Als je dan – op welk tijdstip dan ook – in gesprek gaat over deze inhoud, dan valt dat gesprek nooit stil. Het zijn onderwerpen waar we wereldwijd allemaal 24x7 uur aan werken. Overdag, en ook ’s nachts!

 Wouter Bronsgeest, duo-voorzitter KNVI

*IFIP is een leidende, multinationale en apolitieke organisatie op het gebied van informatieverwerking, erkend door de Verenigde Naties. IFIP is in 1960 opgericht nadat het eerste World Computer Congress van de UNESCO in 1959 in Parijs was gehouden. IFIP is georganiseerd in dertien zogeheten ‘Technical Committees (TC)’. Ieder TC vertegenwoordigt een thema met betrekking tot informatieverwerking, bijvoorbeeld zoals security en privacy, mens-computerinteractie en informatiesystemen.

Klik hier voor een foto-impressie van de IFIP Board Meeting van 14 april

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media