Datagedreven verbeteren in het sociaal domein

Alle nieuws

Datagedreven verbeteren in het sociaal domein

Op donderdag 3 juni jl. heeft de interessegroep ‘Process Mining’ een inspiratiesessie verzorgd onder de titel “Datagedreven verbeteren in het sociaal domein”.

11 juni 2021

Op donderdag 3 juni jl. heeft de interessegroep ‘Process Mining’ een inspiratiesessie verzorgd onder de titel “Datagedreven verbeteren in het sociaal domein”.

Om gemeenten te wapenen in de strijd tegen o.a. overschrijdende zorgkosten, overproductie, stijgende hulpvragen, overschrijding van (wettelijke) termijnen en ander vormen van ‘waste’ in het sociaal domein, kan veel meer gebruik gemaakt worden van beschikbare data. Procesdata wel te verstaan. Op basis van deze data kan de discipline process mining procesinefficiënties, nalevingsproblemen én ‘dat wat we niet wisten’ blootleggen.

Na een introductie over de discipline process mining en een korte demonstratie, met behulp van de process mining tool ‘Disco’, is vervolgens ingegaan op het verbeteren van processen. Nadat de feitelijk procesgang inzichtelijk is gemaakt en helder is geworden waar er zich problemen voordoen, is het natuurlijk zaak om die problemen te elimineren.

Dat verbeteren kan vervolgens gestructureerd worden aangepakt met behulp van meer traditionele lean tools- en technieken. Zo is ingegaan op de A3, waarmee het ontdekte probleem aangepakt kan worden. Het wordt gebruikt als leidraad om problemen op te lossen en projecten te structureren.  Met behulp van dit lean-instrument, in combinatie met de procesdata, worden ‘foplossingen’ voorkomen.

Processen verbeteren is niet een eenmalige exercitie. Dat doen we continu met behulp van de Plan -Do-Check en Act-cyclus (PDCA). Om deze cyclus continu te laten draaien en er dus voor te zorgen dat we niet stoppen met verbeteren, is operationeel management essentieel. Het betreft een effectieve, gestructureerde aanpak om tot een cultuur van ‘continu verbeteren’ te komen in de lijn van een organisatie. Dit gebeurt met frequente sessies met gevisualiseerde prestaties en bijbehorende prestatiedialogen, oftwel met een dag- of weekstart. De deelnemers hebben kennis kunnen nemen van de manier waarop een weekstart in de praktijk kan werken.

De presentatie van de inspiratiessessie kan HIER worden gedownload.

Over de auteur

Process Mining

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media