Leestip! 'Bedrijven hebben weinig kennis van oorzaak energie-verbruik IT'

Alle nieuws

Leestip! 'Bedrijven hebben weinig kennis van oorzaak energie-verbruik IT'

Als de IT-sector een land zou zijn, dan zou het qua energieverbruik het derde land zijn ter wereld. 'Dat IT veel elektriciteit vraagt, weten de meeste mensen wel', zegt Bernard van Gastel, universitair docent Duurzame Digitalisering aan de Radboud Universiteit. ‘Maar veel ict’ers hebben geen idee wat de oorzaken zijn van dat hoge energieverbruik.’

20 oktober 2023

Een grootverbruiker van elektriciteit in Nederland zijn de datacenters. In 2021 was hun energieverbruik 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 3,03 procent van het landelijke energieverbruik. Bovendien is dit verbruik alleen maar toegenomen de afgelopen jaren: in 2017 kregen datacenters nog 1,65 miljard kilowattuur geleverd. ‘Wat wij als samenleving aan energiebesparende maatregelen doen, verdampt door het verbruik bij datacenters’, weet Van Gastel. Daar kunnen datacenters zelf overigens niet altijd wat aan doen, ook gebruikers van data hebben hier invloed op.

Misconcepties
Het is een van de misconcepties die er zijn over energieverbruik door IT, stelt de universitair docent. Particulieren en zeker bedrijven hebben veel invloed op het energieverbruik door hun IT. Nu worden daar tussen bedrijven en leveranciers bijvoorbeeld amper afspraken over gemaakt. Misschien wordt er wel gekeken naar het verbruik van de hardware, maar of een softwaresysteem veel van het elektriciteitsnetwerk vraagt, daar wordt niet over nagedacht. Ook niet over de manier waarop data worden rondgepompt, denk aan bijlagen die worden rondgestuurd of bestanden die naar de cloud gaan – dat staat bij bedrijven amper op het netvlies. ‘Ook een IT-klant is een partij in het duurzamer maken van IT’, aldus Van Gastel.

Impact van AI
Natuurlijk wordt er wel vaak naar bepaalde technologieën gewezen: dat ze veel energie zouden verbruiken. Blockchain is daar een voorbeeld van. ‘Maar het energieverbruik van blockchain is de helft van wat de overige datacenters wereldwijd aan energie verbruiken’, zegt Van Gastel. Hij maakt zich dan ook vooral zorgen over wat het gevolg is van de toename van het gebruik van artificial intelligence voor de elektriciteitsvraag. ‘Ik zal er niet van opkijken als we het energieverbruik daardoor nog zien verdubbelen de komende jaren.’

Wil je weten wat de grootverbruikers zijn qua energieverbruik bij IT? KNVI organiseert op 7 november een Super Tuesday over Green IT: welke invloed heb je er als IT-klant op? Van Gastel zal tijdens dit webinar ingaan op misconcepties en uitdagingen, en hij zal strategieën delen om met die uitdagingen om te gaan.

Dit artikel verscheen in InformatieProfessional #7, oktober 2023.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media