Contributie

Contributie 2021

Soort

Soort
Korting op standaard tarief
Korting op standaard tarief
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
Premium lidmaatschap*
Korting op standaard tarief
-
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 337,50,-
Persoonlijk lidmaatschap (niet-werkgever gebonden)
Korting op standaard tarief
-
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 174,-
Voor jongeren tot 27 jaar
Korting op standaard tarief
40%
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 104,40
Gepensioneerde professional**
Korting op standaard tarief
40%
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 104,40
Werkzoekend
Korting op standaard tarief
40%
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 104,40
Ere leden / leden van verdiensten
Korting op standaard tarief
100%
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 0,-
Studenten***
Korting op standaard tarief
82%
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 31,32
Korting vanwege lidmaatschap van een andere vereniging: VMBI, ACM, BCS
Korting op standaard tarief
15%
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
€ 147,90
Collectieve regeling****
Korting op standaard tarief
Staffelkorting
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
Zie onderstaande tabel
Institutioneel lidmaatschap*****
Korting op standaard tarief
Staffel
Contributiebedrag (inclusief 9% btw)
Dit lidmaatschap wordt niet meer aangeboden

Lid worden van de KNVI?

Leden van de KNVI krijgen korting op de entree van de grote evenementen. Meer weten over de voordelen van het lidmaatschap?

lid worden
* Bovenop de voordelen van het persoonlijk lidmaatschap ontvang je bij het premium lidmaatschap een abonnement op alle vakbladen van de KNVI (AG-Connect, IP, Od en IT-Infra | Ron Onrust nieuwsbrief). 

** Een lid dat de AOW leeftijd heeft bereikt, komt in aanmerking voor de ‘gepensioneerde professional’- korting. Dit gebeurt op verzoek van het lid.

*** Een lid dat  volledig dagonderwijs aan een MBO, HBO of universiteit volgt en een kopie van zijn of haar  (geldige) inschrijvingsbewijs opstuurt, komt in aanmerking voor de studentenkorting.

**** Bij een collectieve regeling betaalt een organisatie de contributie voor de leden die deel uitmaken van deze organisatie. Het lidmaatschap van deze leden is persoonsgebonden en volwaardig. De regeling kent tariefstaffels al naar gelang het aantal leden dat onder de collectieve regeling valt. Naast het lidmaatschap hebben collectieve leden recht op een vakblad naar keuze volgens de onderstaande verdeling. Mogelijkheid tot meer vakbladen is mogelijk via een aparte bijdrage.

***** Het is niet meer mogelijk om een nieuw institutioneel lidmaatschap af te sluiten. Bij een Institutioneel lidmaatschap is de organisatie (stichting, bedrijf, vereniging, openbare instelling) zelf lid. Dit lidmaatschap kent tariefstaffels al naar gelang het aantal fte dat bij de organisatie werkzaam is.  De werknemers van de organisatie zijn niet persoonlijk lid van de KNVI. Naast het lidmaatschap betalen instituten een aparte bijdrage voor een abonnement op een vakblad naar keuze.

 

Collectieve Regeling

Collectieve Regeling
Korting
Korting
Aantal vakbladen
Aantal vakbladen
5 t/m 9 leden
Korting
20%
Aantal vakbladen
2
10 t/m 19 leden
Korting
25%
Aantal vakbladen
4
20 t/m 29 leden
Korting
30%
Aantal vakbladen
6
29 of meer leden
Korting
Individuele afspraak
Aantal vakbladen
n.t.b.

Institutionele leden

Institutionele leden
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
1 t/m 6 fte
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 235,-
7 t/m 12 fte
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 525,-
13 t/m 24 fte
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 815,-
25 of meer fte
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 1.450,-

De contributie van het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt een korting naar rato verstrekt op basis van het aantal resterende maanden.

Het KNVI lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en kan alleen door het betreffende lid zelf worden opgezegd. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dient het lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar te worden opgezegd. Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van je opzegging.

Wil je je lidmaatschap van KNVI beëindigen? Dat vinden we natuurlijk heel jammer. Geef je opzegging van het lidmaatschap door via knvi.nl/opzeggen.