Contributie 2024

Soort

Korting op standaard tarief

Contributiebedrag (inclusief 9% btw)

Premium lidmaatschap*
-
€ 362,25
Persoonlijk lidmaatschap (niet-werkgever gebonden)
-
€ 190,00
Voor jongeren tot 27 jaar
40%
€ 114,00
Gepensioneerde professional**
40%
€ 114,00
Werkzoekend
40%
€ 114,00
Ere leden / leden van verdienste
100%
€ 0,-
Studenten***
82%
€ 34,20
Korting vanwege lidmaatschap van een andere vereniging: ACM, BCS, EKSBIT,  IT-United, KWG, VMBI
15%
€ 161,50
Collectieve regeling****
Staffelkorting
Zie onderstaande tabel
Institutioneel lidmaatschap
Staffel
Dit kan worden aangevraagd via info@knvi.nl

* Bovenop de voordelen van het persoonlijk lidmaatschap ontvang je bij het premium lidmaatschap een abonnement op alle vakbladen van de KNVI (AG-Connect, IP, Od en IT-Infra | Ron Onrust nieuwsbrief). 

** Een lid dat de AOW leeftijd heeft bereikt, komt in aanmerking voor de ‘gepensioneerde professional’- korting. Dit gebeurt op verzoek van het lid.

*** Een lid dat  volledig dagonderwijs aan een MBO, HBO of universiteit volgt en een kopie van zijn of haar  (geldige) inschrijvingsbewijs opstuurt, komt in aanmerking voor de studentenkorting.

**** Bij een collectieve regeling betaalt een organisatie de contributie voor de leden die deel uitmaken van deze organisatie. Het lidmaatschap van deze leden is persoonsgebonden en volwaardig, waarmee zij ook recht hebben op een vakblad naar keuze. De regeling kent tariefstaffels al naar gelang het aantal leden dat onder de collectieve regeling valt. Naast het lidmaatschap hebben collectieve leden recht op een vakblad naar keuze.

Collectieve Regeling

Korting

5 t/m 9 leden
10%
10 t/m 19 leden
12,5%
20 t/m 29 leden
15%
30 t/m 64 leden
17,5%
64 t/m 100 leden
20%
101 of meer leden
Individuele afspraak

Institutionele leden

Contributiebedrag (exclusief 9% btw)

1 t/m 6 fte
€ 288,85
7 t/m 12 fte
€ 637,65
13 t/m 24 fte
€ 981,-
25 of meer fte
€ 1.744,-

De contributie van het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt een korting naar rato verstrekt op basis van het aantal resterende maanden.

Het KNVI lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en kan alleen door het betreffende lid zelf worden opgezegd. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dient het lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar te worden opgezegd. Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van je opzegging.

Wil je je lidmaatschap van KNVI beëindigen? Dat vinden we natuurlijk heel jammer. Geef je opzegging van het lidmaatschap door via knvi.nl/opzeggen.

Lid worden van de KNVI?

Leden van de KNVI krijgen korting op de entree van de grote evenementen. Meer weten over de voordelen van het lidmaatschap?

Lid worden

Volg ons op social media