Contributie

Contributie 2019

Soort

Soort
Korting op standaard tarief
Korting op standaard tarief
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
Persoonlijk lidmaatschap (niet-werkgever gebonden)
Korting op standaard tarief
0%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 155,67
Voor jongeren tot 27 jaar
Korting op standaard tarief
40%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 93,40
Gepensioneerde professional*
Korting op standaard tarief
40%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 93,40
Werkzoekend
Korting op standaard tarief
40%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 93,40
Ere leden / leden van verdiensten
Korting op standaard tarief
100%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 0,00
Studenten**
Korting op standaard tarief
82%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 28,30
Korting vanwege lidmaatschap van een andere vereniging: EKSBIT, VMBI, ACM, BCS
Korting op standaard tarief
15%
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
€ 132,32
Collectieve regeling***
Korting op standaard tarief
Staffel
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
Zie onderstaande tabel
Institutioneel lidmaatschap****
Korting op standaard tarief
Staffel
Contributiebedrag (exclusief 9% btw)
Zie onderstaande tabel

Lid worden van de KNVI?

Leden van de KNVI krijgen korting op de entree van de grote evenementen. Meer weten over de voordelen van het lidmaatschap?

lid worden
* Een lid dat de AOW leeftijd heeft bereikt, komt in aanmerking voor de ‘gepensioneerde professional’- korting. Dit gebeurt op verzoek van het lid.

** Een lid dat  volledig dagonderwijs aan een MBO, HBO of universiteit volgt en een kopie van zijn of haar  (geldige) inschrijvingsbewijs opstuurt, komt in aanmerking voor de studentenkorting.

*** Bij een collectieve regeling betaalt een organisatie de contributie voor de leden die deel uitmaken van deze organisatie. Het lidmaatschap van deze leden is persoonsgebonden en volwaardig. De regeling kent tariefstaffels al naar gelang het aantal leden dat onder de collectieve regeling valt.

**** Bij een Institutioneel lidmaatschap is de organisatie (stichting, bedrijf, vereniging, openbare instelling) zelf lid. Dit lidmaatschap kent tariefstaffels al naar gelang het aantal fte dat bij de organisatie werkzaam is.  De werknemers van de organisatie zijn niet persoonlijk lid van de KNVI. Naast het lidmaatschap betalen instituten een aparte bijdrage voor een abonnement op een vakblad naar keuze.

 

Collectieve Regeling

Collectieve Regeling
Korting
Korting
Tarief (exclusief 9% btw) p.p.
Tarief (exclusief 9% btw) p.p.
5 t/m 9 leden
Korting
20%
Tarief (exclusief 9% btw) p.p.
€ 124,53
10 t/m 19 leden
Korting
25%
Tarief (exclusief 9% btw) p.p.
€ 116,75
20 t/m 29 leden
Korting
30%
Tarief (exclusief 9% btw) p.p.
€ 108,96
29 of meer leden
Korting
Individuele afspraak
Tarief (exclusief 9% btw) p.p.
n.t.b.

Institutioneel lidmaatschap

Institutioneel lidmaatschap
Tarief (exclusief 9% btw)
Tarief (exclusief 9% btw)
1 t/m 6 fte
Tarief (exclusief 9% btw)
€ 225,00
7 t/m 12 fte
Tarief (exclusief 9% btw)
€ 500,00
13 t/m 24 fte
Tarief (exclusief 9% btw)
€ 775,00
25 of meer fte
Tarief (exclusief 9% btw)
€ 1.380,00

De contributie van het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt een kwartaalkorting verstrekt.

Het KNVI lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en kan alleen door het betreffende lid zelf worden opgezegd. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dient het lidmaatschap uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar te worden opgezegd. Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van je opzegging.

Stuur een opzegging per e-mail naar: info@knvi.nl
Of per post naar:
KNVI
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk