Column: Wakker worden, informatieprofessionals!

Alle nieuws

Column: Wakker worden, informatieprofessionals!

Het wordt alsmaar duidelijker: in de meeste organisaties ondersteunt informatie niet de business, maar ís informatie de business. Dat geldt zo mogelijk in nog hogere mate voor overheidsorganisaties. Organisaties die hun strategische informatiepositie niet gedefinieerd en ingenomen hebben, staan voor zware tijden of zijn al verdwenen.
11 januari 2024

Frappant is dat de positie van informatieprofessionals in dezelfde organisaties geen gelijke tred houdt met deze opwaardering; in functies als informatiemanager, documentalist, functioneel beheerder e.d. vervullen zij in de eerste plaats een dienende rol. Ze noemen zich graag verbinder, vertaler, tussenpersoon of iets van deze strekking: niet bepaald een afspiegeling van de strategische waarde van informatie. Nu bovendien iedereen kenniswerker is geworden, is deze intermediaire functie nog maar een kort leven beschoren. Klagen dat ze aan de businesskant als ICT-ers worden ervaren en door de ICT-kant als moeilijk en deels overbodig helpt niet. Tijd voor bewustwording van eigen waarde en toekomst!

Met het “Manifest voor een informatie- en betekenisrevolutie” beogen wij, naast andere signalen, een ‘wake-up call’ af te geven voor informatieprofessionals. Hiertoe aarzelen we niet om tegen heilige huisjes aan te trappen middels boude stellingen en uitspraken. Dit is geen tijd om voorzichtig te doen. Het is een uitnodiging om zich te bezinnen op een fundamenteel andere positionering, inhoud en werkwijze. Als we onze professie serieus nemen in het licht van wat op onze organisaties (en maatschappij) afkomt, moeten we samen hierover nadenken en er samen vorm aan geven.

Organisaties worden geconfronteerd met een informatielandschap dat uitgebreider dan ooit is: gestructureerd maar vooral ook ongestructureerd in allerhande formats, intern maar ook extern via diverse formele en informele kanalen, etc. Hier ligt het speelveld en de toekomst van informatieprofessionals-nieuwe-stijl, zij zijn de ‘key players’ en gids in deze transitie. Ze nemen het voortouw in het strategisch toegankelijk maken van informatie in welke vorm ook en faciliteren het verantwoord gebruik ervan. Inhoudelijke kennis van het bestaande volstaat niet langer, maar verbeelding van wat zou kunnen omzetten in wat kan. Dit vraagt om mentale flexibiliteit en ‘smoel’.

Informatieprofessionals hebben de toekomst, maar dat is een andere dan die van vandaag; ze moeten die zelf creëren. Niet meedoen is geen optie.

Door: Rik Maes en Dion Kotteman

Meer informatie
Rik Maes is emeritus hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam en stichter/aanstichter van de Academy for Information & Management. Contactinformatie: maestro@ienm.nl
Dion Kotteman is voormalig RijksCIO, partner bij Grey Matter Matters en C-level adviseur. Contactinformatie: dion@dionkotteman.com

Deze column is ook verschenen in de Informatieprofessional #1-2024.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media