Ongepast gedrag op het werk

Alle nieuws

Ongepast gedrag op het werk

Ivana Vranjes werkt als Assistant Professor Werk en Organisatiepsychologie aan de Tilburg University. Een van haar onderzoeksonderwerpen betreft blootstelling aan seksuele intimidatie en ongewenst gedrag op het werk. We weten uit recente data dat dit soort gedrag niet verdwenen is door de toename in thuiswerken, maar nieuwe vormen heeft aangenomen. Het is de bedoeling om na te gaan wat het sociale en professionele netwerk is van mensen en hoe dit gerelateerd is aan blootstelling aan en het rapporteren van ongewenst gedrag op het werk. Bijvoorbeeld, zijn werknemers met een beperkt netwerk, die werken op tijdelijke contracten en minder contact hebben met de collega’s, meer kwetsbaar voor wangedrag en is er een verschil tussen mannen en vrouwen hun netwerk en kwetsbaarheid. Graag willen zij jullie hulp vragen bij het bereiken van mensen werkzaam binnen de ICT sector.

6 mei 2021

Ervaar je soms ongepast gedrag op het werk? Of misschien net niet?

Vertel ons anoniem over je sociale netwerk op het werk (deel 1) en laat ons weten of je weleens ongepast gedrag ervaart (deel 2). In deze studie proberen we namelijk te begrijpen of je positie in je netwerk samenhangt met je blootstelling aan dit soort gedrag. Kan het hebben van veel connecties je beschermen? Zijn minder geconnecteerde collega’s meer kwetsbaar? Verschilt dat voor mannen en vrouwen? De algemene studiebevindingen worden meegedeeld aan de leden van de Sociaal-Economische Raad om meer bewustzijn te creëren en ook jij kan een studierapport ontvangen indien gewenst.

Klik hier om deel te nemen: https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6g0S2oTfDbMwsbc

 

Do you sometimes experience inappropriate behavior at work? Or maybe not at all?

Tell us anonymously about your social network at work (part 1) and let us know if you ever experience inappropriate behavior (part 2). In this study, we are trying to understand if your position in your network is related to your exposure to this kind of behavior. Can having many connections protect you? Are less connected colleagues more vulnerable? Does this differ for men and women? The overall study findings will be communicated to members of the Economic and Social Council to create more awareness and you too can receive a study report if you wish.

Click here to participate: https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6g0S2oTfDbMwsbc

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media