Vacature bestuurslid Leven Lang Leren en Educatie

Alle nieuws

Vacature bestuurslid Leven Lang Leren en Educatie

Bestuurslid Marco Dumont is in de Ledenvergadering van 27 mei 2021 afgetreden. Voor de invulling van de ontstane vacature is het Verenigingsbestuur op zoek naar een geschikte kandidaat.

22 oktober 2021

De KNVI is hèt platform in Nederland voor vakgenoten in de informatievoorziening. Het bestuur van KNVI is op zoek naar een nieuwe bestuurder om samen de toekomst van de vereniging verder vorm te geven. Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de portefeuille Leven Lang Leren en Educatie. Onderdeel van deze portefeuille is het verder ontwikkelen van de KNVI-visie daarop, het helpen opzetten van het stelsel van een leven lang leren voor de leden en het contact met de Interessegroepen die zich inzetten op educatie en ontwikkeling. Daarnaast onderhoud je de contacten met nationale en internationale collega-organisaties in dit veld (koepels en kennisinstellingen), en ben je aanspreekpunt voor de organisaties die ons helpen PE-punten toe te kennen aan onze bijeenkomsten.

Als bestuurslid KNVI

  • maak je deel uit van het Verenigingsbestuur van KNVI;
  • draag je bij aan het realiseren van de missie, visie en strategie van de KNVI;
  • kun je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, betrokken buitenstaanders en de ondersteuning;
  • ben je in staat ideeën te genereren, kun je deze uitdragen en in de praktijk tot uitvoering (laten) brengen;
  • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging;
  • sta je midden in het werkveld en kun je de behoefte van leden vertalen in concreet verenigingsbeleid.

Nadere informatie

Bestuursleden van Regio’s en Interessegroepen kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en de vereniging laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau.

Procedure

Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering op 18 november 2021 zal, indien mogelijk, in de vacature worden voorzien. Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie kunnen hun kandidaatstelling bij het bestuur indienen. Dat kan per adres KNVI, Ambachtsstraat 15, 3861 RH te Nijkerk of per e-mail info@knvi.nl.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media