Strak aan de wind: van Schaarste naar Ruimte

Alle nieuws

Strak aan de wind: van Schaarste naar Ruimte

Tijdens de Bestuurdersdag in oktober 2020 heeft het verenigingsbestuur het al durven zeggen: Als de huidige ledendaling doorzet, zijn we over vijf jaar niet meer hier. We moeten deze trend keren en we mogen vanaf 2021 niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen, om niet verder in te teren. Maar het kennis- en kundeaanbod binnen de KNVI is gigantisch, daarom gelooft het bestuur dat het mogelijk is om van Schaarste méér Ruimte te maken.

29 oktober 2020

Het jaar 2021 moet het jaar van de nulbegroting worden, de ALV heeft van ons gevraagd om niet verder in te teren op de reserves. Tegelijkertijd willen we de KNVI-dromen waarmaken en de vereniging een ontmoetingsplek laten zijn voor alle informatieprofessionals.
De potentie om de meerwaarde van het lidmaatschap te vergroten is aanwezig in alle delen van de vereniging, aan ons de uitdaging om de juiste wind in de zeilen te vangen en het roer op het goede moment om te gooien.

Het voorstel (dat in de aanstaande ALV op 19 november op de agenda staat) om van Schaarste naar Ruimte te komen, gaat vooral over de structuur en het aanbod van de KNVI. Met een centrale activiteitencommissie gaan we een gegarandeerd aantal events voor alle regio’s realiseren, zodat alle leden, in welke regio dan ook, de meerwaarde van de KNVI gaan merken. De inbreng van de regionale bestuurders die nu al actief zijn zal hierbij van onschatbare waarde zijn, net als de vakinhoudelijke inbreng van de interessegroepen.

Deze interessegroepen (IG’s) groeperen zich zowel rondom vakgebieden, zoals de IG BMI of de IG Archicteuur, als ook rondom speciale thema’s, zoals de IG Governance of de IG Digital Skills. Aan de actieve IG’s in beide soorten groepen gaat het bestuur vragen om de thema’s van de KNVI te agenderen, waaronder: Digitale Transformatie, Digital Ethics, AI en Onderwijs. Met inactieve IG’s gaan we het exit-gesprek aan (een actieve IG doet in ieder geval óf mooie events/borrels organiseren (online en offline), óf boeken/rapporten/opiniestukken uitbrengen, óf publiceren in onze bladen, óf deelnemen namens KNVI aan externe platforms – of alles tegelijk, maar in ieder geval iedere maand een goede update aan de KNVI-leden).

Het instappunt voor de meeste nieuwe leden is nog steeds het bijwonen van een inhoudelijk goed event, of dat nu online is of offline. De KNVI website is al ingericht voor het toekennen van de permanente educatiepunten tijdens de events en voor het vragen van een kleine toegangsbijdrage aan bezoekers die (nog) geen lid zijn. We gaan deze meerwaarde van het lidmaatschap nog meer promoten bij de organisatoren van de events. De waarde van het lidmaatschap zelf gaan we nog beter uitlichten in onze communicatie. Wie heeft bijvoorbeeld al de gratis CV-scan laten doen en zo haar of zijn digitals skills portfolio bijgewerkt? Of zich gratis geabonneerd op de IT-Infra nieuwsbrief van Ron Onrust? Of wist je misschien niet dat dit onderdeel is van je lidmaatschap?

Een belangrijk deel van het voorstel dat het bestuur in november aan de ALV gaat voorleggen betreft het herpositioneren van het ledenaanbod in een gegarandeerd deel en een extra deel, de spreekwoordelijke Taart en de Kersen. De keuzes die daar gemaakt worden, werken ook door in het uitgavenpatroon van de vereniging, waar is wel geld voor en waar moeten we externe middelen uit bijvoorbeeld sponsoring gaan zoeken. Strak aan de wind zeilen betekent ook harde keuzes maken. Als bestuur pakken we die uitdaging graag op, omdat wij geloven dat de vereniging en haar aanbod voor de leden er beter van kan worden. Een vereniging met focus,met meerwaarde en met een goede inhoudelijke bijdrage aan de verschillende vakgebieden van de informatieprofessionals in Nederland!

Namens het verenigingsbestuur,
Sandra de Waart
Secretaris

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media