KNVI biedt multidisciplinaire Engelstalige publicaties aan voor gratis download en verspreiding. Deel II: Blockchain

Alle nieuws

KNVI biedt multidisciplinaire Engelstalige publicaties aan voor gratis download en verspreiding. Deel II: Blockchain

Natascha van Duuren, Victor de Pous (red.), Multidisciplinaire Aspects of Blockchain De zoveelste digitale hype is blockchain, die naar verluidt als ultieme ‘ontwrichter’ de samenleving opnieuw zal veranderen. Het gaat om de belangrijkste vinding na het World Wide Web van internet. Blockchain betreft een verzamelnaam voor digitale databanken, die gedistribueerd, mathematisch-beveiligd en chronologisch van aard zijn. In theorie heeft de techniek het vermogen een breed probleem te slechten: een tekort aan vertrouwen in digitale systemen. Tegelijkertijd kan een blockchain — en passant of, vaker, met voorbedachtheid — nieuwe bedrijfs- en procesmodellen initiëren, omdat zij een andere wijze van organiseren ontsluit, dankzij het onveranderbaar registreren van herleidbare gegevens zonder de tussenkomst van een trusted third party. Dat maakt bank, notaris of overheidsorganisatie, zoals het Kadaster, overbodig. Bestaande toepassingen lopen uiteen van cryptovaluta’s als betaalmiddel tot het vastleggen van transacties in toeleveringstekens. Transparanter, veiliger en meer efficiënt.

22 december 2020

Maar de rijen sluiten zich niet. Toch lijken pragmatici zich niet tegen de blockchain-technologie als zodanig te keren. Zij willen eerst zien en dan pas geloven dat blockchain een heuse game changer is, zoals eerder Internet, smartphones en cloud computing dat bleken te zijn. Goed beschouwd houdt vrijwel iedereen — ondernemer en politicus — de deur open voor de potentie van deze techniek; inclusief minister Hoekstra (Financiën), die tegelijkertijd cryptovaluta’s binnen een ‘passend’ internationaal regelgevend kader wil brengen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Terwijl De Nederlandsche Bank niet als geld beschouwt, heeft Schiphol als eerste Europese luchthaven een geldautomaat geplaatst, zodat passagiers hun resterende euro’s kunnen wisselen voor bitcoins of etherium, en vice versa.

Wat dit boek bijzonder maakt en onderscheidt van andere publicaties over blockchain, is de multidisciplinaire — maatschappelijke, technische en juridische — benadering. Blockchain is bij uitstek een onderwerp dat een dergelijke, brede benaderingswijze vereist. Niet alleen liggen er talloze vraagstukken en uitdagingen op het gebied van techniek, maatschappij en wet- en regelgeving. Ook kennis-, vaardigheids- en gedragscompetenties (digitale skills) vragen om een gerichte aanpak en praktische oplossingen om blockchain-technologie een reële kans te bieden om de baanbrekende rol te laten vervullen, die velen voor ogen hebben.

Met deze bundel kunnen degene die al met blockchain bezig zijn of overwegen de technologie voor hun organisatie in te zetten, voordeel doen. Daarnaast biedt het werk achtergronden en aanknopingspunten voor politici, die met beleidsvragen in dit domein worden geconfronteerd.

DOWNLOAD HIER VANDUUREN DEPOUS MULTIDISCIPLINAIRY ASPECTS OF BLOCKCHAIN 2019

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media