Boeklancering Governance de menselijke maat genomen

Alle nieuws

Boeklancering Governance de menselijke maat genomen

Op Smart Humanity lanceert de interessegroep Governance van het KNVI het boek Governance de menselijke maat genomen.

8 november 2019

Een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Protagoras (490 – 420 v. C) is ‘De mens is de maat van alle dingen.’ Daarmee doelde hij op de relativiteit van waarden. Ook binnen organisaties is er sprake van verschillende belangen en waarden. Met alle aandacht voor technologie blijft de mens vaak onderbelicht. Techniek, processen en structuren kunnen helpen maar in een organisatie zijn het de medewerkers die het moeten doen.

Onderwerp van dit boek is governance: de inrichting van de besturing. Met als centraal thema het menselijke en sociale aspect ervan. De rode draad is dus besturing van de informatievoorziening met aandacht voor de medewerker in zijn omgeving. In tal van sectoren heel normaal, maar in de IT-sector overheerst toch vaak nog het denken in blauwdrukken.

Om aandacht te vestigen op het belang van de menselijke kant van governance hebben acht auteurs gezamenlijk dit boekje geschreven. Veranderingen kunnen rationeel worden ontworpen en geïmplementeerd. Dat dit niet volstaat blijkt regelmatig in zowel de dagelijkse praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt geïllustreerd in een bundel relatief korte artikelen dat zich makkelijk laat lezen: van kaft-tot-kaft of per artikel.

 

Over de auteurs

Dit boek is het resultaat van de interessegroep governance van het KNVI en bevat zeven artikelen waarbij elk artikel wordt afgesloten met een korte reflectie. De bijdragen zijn deels gebaseerd op  wetenschappelijk onderzoek en deels op de praktijk.

De volgende auteurs hebben een bijdrage geleverd: Wouter Bronsgeest, Hans Mulder, Irene Sinteur, Anton Opperman, Ed van der Winden, Jos van Dijk, Marcel van Hal en Daniël Smits (voorzitter).

Over de auteur

Governance

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media