Column: Portfoliomanagement

Alle nieuws

Column: Portfoliomanagement

Voorafgaand aan een concert met Middeleeuwse werken in de Waalse Kerk in Amsterdam verzorgde filosoof en schrijver Frank Meester een lezing. Hij gaat in op de muzikale vernieuwing in die tijd van...

28 april 2022

Toch zette de ontwikkeling in de Renaissance verder door. Frank Meester koppelt die ontwikkeling aan de vorming van de hedendaagse democratie. Ook daarin gaat het om het uiting geven aan vele stemmen. Wat hij zich nu afvraagt is of we inmiddels als samenleving wellicht van een polyfonie in een kakofonie terecht zijn gekomen. Wordt er nog wel naar elkaar geluisterd?

Dat risico van een omslag van een polyfonie naar een kakofonie doet zich ook voor bij organisaties die vorm geven aan hun digitale transformatie. Een belangrijke component van een digitale transformatie is de IT. Die moet een businessinitiatief vertalen naar een product dat ondersteuning biedt bij wat een organisatie wil bereiken met haar eigen digitale transformatie. Veelal gaat het om een breed portfolio van IT-componenten in de vorm van projecten, programma’s en agile trajecten. Het besturen van een dergelijk portfolio vraagt inzicht in het waarom (businesswaarde), het wat (productwaarde) en het hoe (governance en management) van ieder project, programma en agile traject.

Dat op een transparante wijze doen is geen sinecure en kan gemakkelijk leiden tot een kakofonie, gezien alle belangen die hier spelen. Een extern erkend referentiekader en herleidbare waardering kan dan helpen om naar elkaar te willen luisteren. De door Enigma & Partners (www.enigmapartners.be) ontwikkelde methode Data Driven Portfolio Management (DDPM) voorziet hierin door het waarom, het wat en het hoe meetbaar te maken. Gebaseerd op onder andere Cobit, Prince 2, MSP en Safe geeft het een referentiekader met een zogenoemde NPLF-normering (Not, Partially, Largely, Full) conform ISO/ IEC33020. De resultaten kunnen worden vertaald naar een heatmap waarop gestuurd kan worden. Vergelijking van de resultaten met andere ervaringen maakt het mogelijk om tot voorspellingen te komen en het portfolio in samenhang te besturen. En daarmee is DDPM een interessante methode om verder te onderzoeken om juist die kakofonie te voorkomen.

Wel heeft Frank Meester tot slot een nuancering: “Je probeert consequent te zijn, maar tevergeefs. Hoe we ook ons best doen, er is altijd iets wat aan onze principes ontsnapt. Dat zullen we moeten accepteren.”

Klaas Brongers

Deze column verscheen op 14 april ook op de website van AG Connect.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media