Hoe maak je een toekomstbestendige strategie in een digitaliserende en onvoorspelbare wereld?

Alle nieuws

Hoe maak je een toekomstbestendige strategie in een digitaliserende en onvoorspelbare wereld?

Ben jij op zoek naar het antwoord op die vraag en ben jij betrokken bij strategievorming als directielid, lid van een RvC of RvT of manager IT, dan vraagt de Hogeschool Utrecht je om je medewerking bij een promotieonderzoek. Lees gauw verder!

24 juni 2022

KNVI ondersteunt dit promotieonderzoek van Paul Morsch aan de Hogeschool van Utrecht van harte. KNVI is in dit onderzoek ook als kennispartner betrokken, onder meer vanwege de link naar de e-CF als leidraad voor competenties en de ontwikkelingen in het vakgebied.

Aanleiding voor en doel van het onderzoek  
In een snel veranderende en digitaliserende wereld waarin de toekomst onvoorspelbaar en ambigu is, vinden veel organisaties het lastig navigeren. Nieuwe ICT-toepassingen maken het mogelijk dat (soms onverwachte) concurrenten markt-ontwrichtende business modellen introduceren en dat klantbehoeften continu veranderen. De juiste keuzes maken, is belangrijker dan ooit en tegelijkertijd steeds lastiger in een wereld waarin de contextuele signalen ondoorzichtig en multi-interpretabel zijn. 

Reden dat verschillende organisaties in relatie tot de digitale transformatie worstelen met vragen als:

  • Werken de huidige strategische processen en strategiecyclus nog wel?
  • Hebben we de juiste organisatorische (digitale) capability’s en (digitale) competenties in huis om onze context ‘juist te interpreteren?
  • Hoe komen we tot een toekomstbestendige strategie? 

Mijn promotieonderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de processen en organisatorische competenties die nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendige (digitale) strategie. 

Wat betekent meewerken voor jou?
In de komende periode zal ik interviews afnemen bij directieleden, leden van raden van toezicht, eindverantwoordelijken ICT en professionals/consultants die actief betrokken zijn bij strategievorming binnen hun organisatie.  

Voor deze interviews is geen voorbereiding nodig, alleen een tijdsinvestering van ongeveer anderhalf uur. Er zal een opname gemaakt worden van het interview voor de verantwoording van mijn onderzoek. In de praktijk betekent dit dat het interview door beoordelaars van mijn promotiedossier beluisterd kan worden ter verificatie van mijn resultaten. In openbare stukken (bv artikelen) zal je naam niet terug te vinden zijn zonder je uitdrukkelijke toestemming en medeweten.

De ervaring leert dat het interview zelf vaak al nieuwe inzichten biedt aan de geïnterviewde. Daarnaast kunnen we uiteraard afspraken maken over de wijze waarop ik je op de hoogte houd van nieuwe inzichten die ik opdoe tijdens mijn onderzoek. Tenslotte kunnen we gezamenlijk besluiten dat jouw organisatie ook in de derde fase van het promotieonderzoek een rol speelt en daarmee vrij toegang krijgt tot het ontwikkelde framework in fase 2 (zie Toelichting onderzoeksproces).

Contact?
Val je binnen de doelgroep voor dit onderzoek (of kun je me aan iemand koppelen die daarin valt), dan kom ik graag met je in contact. Ook als je (eerst) meer zou willen weten over dit onderzoek, stuur me een mail.
Correspondentie over dit onderzoek: paul.morsch@hu.nl


Toelichting onderzoeksproces
Fase 1: In mijn onderzoek zal ik allereerst een overzicht creëren van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van strategievorming in een snel digitaliserende wereld en naar specifieke tools die ontwikkeld zijn om organisaties in staat te stellen een ‘digitale transformatie’ te ondergaan. Parallel aan dit deskresearch zal ik onderzoeken hoe organisaties op dit moment omgaan met de uitdagingen zoals hiervoor geschetst bij hun strategievorming. 

Fase 2: Op basis van de inzichten vanuit zowel de wetenschap als de praktijk construeer ik een framework dat organisaties inzicht geeft in de wijze waarop zij zich kunnen inrichten en welke competenties zij daarbij nodig hebben zodat zij een ‘goede’ en ‘toekomstbestendige’ strategie kunnen vervaardigen.

Fase 3: In de laatste fase valideer ik het in de tweede fase geconstrueerde framework.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media