Kenniscentrum

Zoeken in Kenniscentrum

Recent toegevoegd

Publicatie
vnd.
Best Practices, standaarden, methodes enz de definities
15-10-2020
Er bestaat veel verwarring over de betekenis en de toepassing van de termen ‘standaard’, ‘best practice’, ‘body of knowledge’, ‘framework’, ‘richtlijn’, ‘methode’, ‘model’, etc. Om bij de publicaties van Van Haren Publishing (VHP) een consistente toepassing van deze termen vast te leggen en te promoten, hebben we dit document opgesteld. Het is, vanzelfsprekend, ontstaan op basis van een ‘best practice’-aanpak, en dus het resultaat van inbreng van verschillende partijen. In dit document worden deze termen in relatie tot elkaar toegelicht, waarbij we eenvoudige en consistent geformuleerde definities geven. Bij deze definities hanteren we een indeling in domeinen zoals die ook wordt gebruikt bij de publicaties van VHP: businessmanagement, projectmanagement, IT & IT-management en enterprise-architectuur.
Bekijk het document

Als je nog geen lid bent dan kunnen een aantal documenten niet direct beschikbaar zijn

Sommige documenten zijn besloten en vereisen dat je bent ingelogd als lid

Lid worden