Aanmelden

Inschrijfformulier

Persoonlijk lidmaatschap

Afgerond, ga naar volgende stap

Meer weten over contributie?

De KNVI hanteert voor verschillende groepen verschillende contributies. De contributies gelden altijd voor een kalenderjaar. 

Contributies

Persoonlijke gegevens

Afgerond, ga naar volgende stap

Meer weten over ons privacybeleid?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In dit kader doet de KNVI er alles aan om conform de AVG wetgeving te handelen en bewustwording op dit gebied te stimuleren.

Lees meer

Overige gegevens

Telefoonnummer
E-mailadres
Het e-mailadres is tevens uw gebruikersnaam voor Mijn KNVI. Als u dit wijzigt, log daarna uit en vraag met uw nieuwe e-mailadres een wachtwoord aan door te kiezen voor: Wachtwoord vergeten? U kunt dan voortaan inloggen met uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord.
Secundair e-mailadres
Afgerond, ga naar volgende stap

Meer weten over statuten en reglement?

In de statuten staan de bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze vereniging. In het huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. 

Lees meer

Overige

Welk vakblad wil je ontvangen?

Meer weten over vakbladen?

Je kunt als KNVI-lid kiezen uit een abonnement op een van de drie vakbladen: IP, AG Connect of OD.  Zodoende blijf je altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw vakgebied!

Lees meer