Kennisdeling binnen de KNVI - boek Governance - de menselijke maat genomen - deel 5

Alle nieuws

Kennisdeling binnen de KNVI - boek Governance - de menselijke maat genomen - deel 5

KNVI deelt in haar nieuwsbrieven en op de website steeds een hoofdstuk uit het boek 'Governance - de menselijke maat genomen'.

19 januari 2024

Dit keer: IT governance – ‘sturen op verandering anno nu’, geschreven door Anton Opperman.

We leven in een wereld die digitaliseert. Door opeenvolgende technologieën zien we een verschuiving: technologie wordt minder ingezet voor ‘mechaniseren en automatiseren’ en meer voor ‘informatiseren en digitaliseren’ met ‘data’ die waardevol blijkt te zijn. Deze ontwikkelingen zien we overal om ons heen: Bij bekende digitale platforms als Google en Facebook. Bij industriële partijen als Tesla, BMW en Volkswagen die hun auto’s steeds intelligenter maken. We zien het ook bij de overheid die haar digitale gezicht toont via ‘mijnoverheid.nl’, cameratoezicht houdt en via basisregistraties veel weet over burgers, voertuigen, vastgoed et cetera. Het draait allemaal om de inzet van technologie gericht op het verzamelen van data als bron voor informatie en kennisontwikkeling.

Door deze ontwikkeling neemt de complexiteit voor organisaties toe. Ze opereren in een almaar toenemende dynamiek, raken steeds meer verweven in ketens en organisatiegrenzen worden minder scherp. Waarbij organisaties voortdurend de confrontatie met nieuwe concurrenten en veranderende regelgeving aan moeten gaan. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan een organisatie. Anticiperen op de markt en voldoen aan wet- en regelgeving vraagt om transparantie en wendbaarheid. Met name die laatste heeft impact op het personeelsbeleid. De voortdurende vraag naar nieuwe expertise vergt nieuwe flexibele arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd moeten organisaties attractief blijven voor getalenteerde
professionals, die zich minder langdurig laten binden.

Dit alles heeft invloed op de wijze waarop besturing van een organisatie plaatsvindt. 

>> Lees hier het complete hoofdstuk 

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media