Gooi de trossen los, we gaan scherp aan de wind zeilen!

Alle nieuws

Gooi de trossen los, we gaan scherp aan de wind zeilen!

Het bestuur van de KNVI heeft tijdens de ALV van november 2020 de handen op elkaar gekregen voor haar plannen. Vanaf 2021 moeten we en gaan we scherper aan de wind zeilen. We gaan de trend in ledendaling keren en we gaan niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Maar met het gigantisch kennis- en kundeaanbod binnen de KNVI is het mogelijk om van Schaarste méér Ruimte te maken.

18 december 2020

Het verenigingsbestuur is blij dat de ALV het op 19 november 2020 eens was met het plan om een gegarandeerd aantal events voor alle regio’s te realiseren. Daardoor gaan alle leden, in welke regio dan ook, de meerwaarde van de KNVI beter merken. De centrale activiteitencommissie die het bestuur daarvoor bijeen wilde roepen, heeft al een eerste vorm gekregen door het bijeenkomen van een aantal actieve regiobestuurders. Zij gaan de kring van meedoeners binnenkort vergroten, om zodoende alle relevante thema’s en onderwerpen voor deze events op de kaart te krijgen. Dat is goed nieuws en we hopen dan ook dat we binnenkort de gegarandeerde events voor 2021 op de agenda zien staan.

De ALV was het ook eens met de ingediende, scherpe begroting, waarin duidelijk is dat er niet verder wordt ingeteerd op de reserves. Dit vraagt wel om harde keuzes, zowel voor de gelden die beschikbaar zijn voor decentrale evenementen als ook voor de ondersteuning van de vereniging door het bureau. Dit zijn de gelden die we gegarandeerd binnenkrijgen door het innen van de ledencontributies. Het goede nieuws is, dat we meer energie gaan steken in het verwerven van additionele inkomstenbronnen zoals sponsoring en subsidies. De eerste gesprekken met een groot fonds zijn al gevoerd in het najaar en worden vervolgd in januari van volgend jaar. Dergelijke fondsen geven de vereniging de kans om de “kersen” op de “taart” daadwerkelijk uit te gaan voeren, zoals boeken, opleidingsontwikkeling, prijzen en dergelijke. We blijven door het hele jaar heen actief op zoek naar dergelijke bronnen en staan open voor mooie suggesties.

Tijdens deze ALV hebben we ook vijf interessegroepen opgeheven, Informatiemanagement, Prissma, Jong Professionals, Openbare Bibliotheken en Speciale bibliotheken. Interessegroepen waar geen beweging meer in zat of waar de tijd het onderwerp had ingehaald. Aan de ene kant jammer maar aan de andere kant zijn we een dynamische vereniging, waar onderwerpen een tijd in de spotlight kunnen staan en dan ook weer afvloeien als het onderwerp is uitgediept. Het bestuur heeft wel een dringende oproep gedaan aan de actieve interessegroepen om de actuele thema’s van de KNVI te agenderen, waaronder: Digitale Transformatie, Digital Ethics, AI en Onderwijs. Ook kwamen de permanente educatiepunten tijdens de events en de (optionele) toegangsbijdrage voor bezoekers die (nog) geen lid zijn aan bod. Belangrijk voor de organisatoren van events om deze meerwaarde van het lidmaatschap goed te blijven inzetten, het zijn mooie instrumenten.

Natuurlijk was deze ALV een hele andere dan we in onze vereniging gewend zijn, zonder de persoonlijke ontmoeting, de gezelligheid en de gesprekken achteraf. Wouter Bronsgeest en ondergetekende alleen in een ruimte met een groene wand, zonder dat we onze medebestuurders en zonder dat we jullie, onze leden, konden zien. Anderzijds kregen we als commentaar dat het wel heel efficiënt was, dat het heel duidelijk, strak en goed te volgen was en dat er nu meer mensen konden deelnemen omdat er nul reistijd meer nodig was. Dat zet ons wel aan het denken, misschien in de toekomst de voorjaars-ALV als live event, met wat meer franje eromheen en de najaars-ALV via een studio? Het zal afhangen van ontwikkelingen die zich buiten onze invloedssfeer bevinden. Wat blijft is dat we met deze mooie vereniging vol op onze nieuwe koers inzetten. Trossen los! 

Namens het verenigingsbestuur
Sandra de Waart
Secretaris

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media