Voorlichtingsbijeenkomst 'Modernisering Archiefbesluit en Archiefregeling'

Alle nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst 'Modernisering Archiefbesluit en Archiefregeling'

De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar een archief. Hierdoor blijft het archief actueel, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot voor hen belangrijke gegevens. De inwerkingtreding van de wet is vooralsnog voorzien in de zomer van 2022 of januari 2023.

14 april 2021

Op 20 april verzorgt het ministerie van OCW samen met KNVI een toelichting op de wijziging van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. In deze bijeenkomst zullen medewerkers van het projectteam ingaan op het proces en de te verwachten wijzigingen van de belangrijkste onderwerpen uit het besluit en de regeling.

Deze onderwerpen zijn selectie, duurzame toegankelijkheid, ontheffing van overbrenging en de AVG, naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lijst van sprekers

- Eric Kokke (KNVI) Introductie & afsluiting

- Marit Vochteloo (Ministerie van OCW) over het proces en selectie                                   

- Alard Litjens (Ministerie van OCW & projectleider - Archiefregeling) over duurzame toegankelijkheid

- Remco van Veenendaal (Nationaal Archief, adviseur preservation) over ontheffing van overbrenging                                 

- Tim Krakers (Ministerie van OCW, wetgevingsjurist en juridisch adviseur) over de AVG

Aanmelden via de KNVI-website!

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media