Governance de menselijke maat genomen

Alle nieuws

Governance de menselijke maat genomen

Onderwerp van dit boek is governance. Met als centraal thema het menselijke en sociale aspect van besturing.

13 december 2019

Een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Protagoras (490 – 420 v. C) is ‘De mens is de maat van alle dingen.’ Daarmee doelde hij op de relativiteit van waarden. Ook binnen organisaties is er sprake van verschillende belangen en waarden. Met alle aandacht voor technologie blijft de mens vaak onderbelicht. Techniek, processen en structuren kunnen helpen maar in een organisatie zijn het de medewerkers die het moeten doen.

Veranderingen kunnen rationeel worden ontworpen en geïmplementeerd. Dat dit niet volstaat blijkt regelmatig in zowel de dagelijkse praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. De rode draad in dit boek is besturing van de informatievoorziening met aandacht voor de medewerker in zijn omgeving. In tal van sectoren heel normaal, maar in de IT-sector overheerst toch vaak nog het denken in blauwdrukken.

Acht auteurs betrokken bij de interessegroep governance van het KNVI hebben gezamenlijk dit boek geschreven. Het bevat zeven artikelen waarbij elk afgesloten met een reflectie. Aan het boek hebben de volgende auteurs een bijdrage geleverd: Wouter Bronsgeest, Hans Mulder, Irene Sinteur, Anton Opperman, Ed van der Winden, Jos van Dijk, Marcel van Hal en Daniël Smits (voorzitter).

Het boek is beschikbaar op bol.com en boekengilde.nl

KNVI leden kunnen via het KNVI bureau een exemplaar aanvragen tegen een gereduceerd tarief (€ 15 ).

Over de auteur

Governance

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media