KNVI VICTORINE VAN SCHAICKFONDS PUBLICATIEPRIJS NAAR SUZETTE VAN HAAREN

Alle nieuws

KNVI VICTORINE VAN SCHAICKFONDS PUBLICATIEPRIJS NAAR SUZETTE VAN HAAREN

Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaickfonds publicaties, initiatieven en scripties op het gebied van het bibliotheek- en informatieterrein. Dit jaar hebben zeventien inzendingen meegedongen naar één van de ‘Victorines’ 2022. De jury reikte op woensdag 23 november de drie prijzen uit tijdens het Smart Humanity event in Amsterdam.

24 november 2022

Publicatieprijs – 2500 euro

suzetteDe prijs voor de beste publicatie op het vakgebied – en daarmee de Victorine van Schaick Penning – gaat dit jaar naar Suzette van Haaren voor haar proefschrift ‘The Digital Medieval Manuscript’ dat zij heeft geschreven voor de Rijksuniversiteit Groningen en de University of St Andrews. Van Haaren laat zien welke verstrekkende gevolgen de digitalisering van middeleeuwse handschriften heeft voor hoe we deze oude boeken zien, gebruiken en begrijpen, maar ook conserveren als culturele erfgoedobjecten in een almaar digitaler wordende cultuur. Zij doet dit aan de hand van drie casussen, die elk één manuscript en zijn digitale tegenhanger(s) beslaan. In haar proefschrift behandelt zij thema’s variërend van digitale fotografie en metadata, het maken van middeleeuwse memes tot digitale duurzaamheid. >> Lees hier de korte samenvatting


Initiatiefprijs – 2000 euro
Foto Dia WesselingDe initiatiefprijs van 2000 euro gaat naar Dia Wesseling (adviseur educatie bij Probiblio) voor haar pleidooi om expert-lees(media)consulenten in te zetten binnen de Bibliotheek-op-school aanpak om zo structureel samen te werken met het primair onderwijs, de impact te vergroten en kwaliteit goed te kunnen borgen. In de visiepaper ‘Sámen voor leren’ die zij schreef voor de mastermodule Leren & Innoveren aan Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, Zaltbommel, werkt Wesseling uit hoe deze nieuwsgierige en leergierige experts, uitgerust met academische vaardigheden en actuele kennis van relevante onderwijsontwikkelingen en effectief leesonderwijs, leerkrachten helpen de taalontwikkeling, het leesplezier en de digitale vaardigheden van de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, opdat leerlingen volwaardig kunnen participeren in onze (digi)talige maatschappij. >> Lees hier de korte samenvatting

SCRIPTIEprijs – 1500 euro
Nitzan 1De scriptieprijs van 1500 euro gaat naar Nitzan Shalev. Zij behaalde cum laude een M.A. van de opleiding Book and Digital Media Studies, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden met haar scriptie ‘Mind Your Language: A Longitudinal Study of the Catalogues of Leiden University Library’s Hebrew Manuscripts Collection’ (https://hdl.handle.net/1887/3448598). Nitzan Shalev laat daarin zien hoe vorm en inhoud van de gedurende de vier-en-een-halve eeuw van het bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden gepubliceerde catalogi van de collectie Hebreeuwse manuscripten inzicht geven in de maatschappelijke normen en wetenschappelijke belangen van het tijdperk waarin zij tot stand zijn gekomen. Met een longitudinale benadering belicht ze de sociale veranderingen of opkomende wetenschappelijke gebieden die de samenstellers hebben beïnvloed, zoals in het bijzonder de veranderende houding ten opzichte van joden. >> Lees hier de korte samenvatting

Eervolle vermelding
Vincent Janssen ontvangt een eervolle vermelding voor zijn serie artikelen over het verschijnsel nepnieuws in IP (Informatie Professional – ook verschenen in boekvorm als Achter het nepnieuws bij Eburon, Delft).

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media