Onderzoek digitaal erfgoed

Alle nieuws

Onderzoek digitaal erfgoed

Het is de Maand van het Digitaal Erfgoed! Het gebruik en belang van digitaal erfgoed is in de laatste jaren sterk toegenomen. Recente landelijke cijfers hierover ontbreken echter, maar zijn van belang voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed voor beleidsmakers en financiers. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

11 november 2021

Het is de Maand van het Digitaal Erfgoed! Het gebruik en belang van digitaal erfgoed is in de laatste jaren sterk toegenomen. Recente landelijke cijfers hierover ontbreken echter, maar zijn van belang voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed voor beleidsmakers en financiers. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voeren Dialogic en Pleiade Management & Consultancy daarom gezamenlijk onderzoek uit naar de huidige stand van het digitaal erfgoed.

Voor erfgoedorganisaties met een collectie brengen wij graag onder de aandacht de online enquête met vragen over de beschikbaarheid, wijze van vindbaar en toegankelijk maken en zicht op bereik en gebruik van digitaal erfgoed. Ook wanneer uw organisatie wel een collectie heeft maar deze niet of beperkt in digitale vorm aanbiedt zouden wij u willen vragen de enquête in te vullen om dit aan te geven. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de stand van digitaal erfgoed. Uw medewerking aan de enquête helpt bij de kennisopbouw over Digitaal Erfgoed en draagt hiermee bij aan een verdere invulling van dit onderwerp.

U kunt de enquête openen via de onderstaande link. Indien klikken op de link niet werkt, kunt u de link kopiëren en in de adresbalk van uw webbrowser plakken.

https://diadashboard.nl/intensiveringde/survey/onderzoekdigitaalerfgoed

Invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten. Wij verzoeken u deze enquête voor maandag 29 november 10:00 in te vullen. Op het moment dat u bovenstaande link opent wordt een unieke gepersonaliseerde link aangemaakt. U kunt de link uit de adresbalk van uw webbrowser kopiëren en opslaan, zodat u de enquête op elk moment kunt afsluiten en middels dezelfde link later verder gaan. Deze gepersonaliseerde link van de enquête kunt u intern doorsturen naar collega’s, ook wanneer u al enkele vragen hebt ingevuld.

De resultaten van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld, indien gewenst kunt u vragen overslaan of op elk moment stoppen. De resultaten zullen geanonimiseerd en geaggregeerd gebruikt worden voor de 1-meting Intensivering Digitaal Erfgoed (in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en voor de Monitor Indicatoren Gebruik Digitaal Erfgoed (in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Deze twee onderzoeken zijn in deze enquête gebundeld.

Indien u verdere vragen hebt over de enquête kunt u contact opnemen via onderzoekdigitaalerfgoed@dialogic.nl.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media