KHMW zoekt bouwers aan vertrouwen voor € 100.000

Alle nieuws

KHMW zoekt bouwers aan vertrouwen voor € 100.000

Haarlem, 1 september 2022 – De inschrijving voor de Brouwer Vertrouwensprijs 2023 ter waarde van € 100.000 is geopend. Deze jaarlijkse prijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt.

8 september 2022

Maatschappelijk vertrouwen

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Toch is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen. De KHMW reikt daarom dit jaar voor de zesde keer de Brouwer Vertrouwensprijs uit.

Criteria voor nominaties

Aanmeldingen voor de Brouwer Vertrouwensprijs dienen de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving te vergroten. De initiatieven moeten concreet toegepast worden en wetenschappelijk te onderbouwen zijn. De KHMW heeft de intentie om de prijs ieder jaar toe te kennen aan een grensverleggend en innovatief initiatief met een verschillend maatschappelijk thema. De inschrijving sluit op 30 september 2022.


Eerdere prijswinnaars: 

  • De Liberaal-Joodse Gemeente in Amsterdam voor een project gericht op beter begrip tussen verschillende groepen Nederlanders;
  • De stichting Privacy by Design voor hun werk om op een veilige manier persoonsgegevens te kunnen tonen;
  • Het journalistenplatform DROG voor hun activiteiten om de weerbaarheid tegen desinformatie (‘fake news’) te vergroten;
  • Het initiatief G1000.nu, dat beoogt een dwarsdoorsnede van de maatschappij en de overheid met elkaar over relevante thema’s in gesprek te brengen. 
  • De stichting Buddy to Buddy voor hun matchingstraject gericht op het doorbreken van het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen en het vergroten van de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media