Bouw jij mee aan het beroepsonderwijs voor ICT?

Alle nieuws

Bouw jij mee aan het beroepsonderwijs voor ICT?

Bouw je graag mee aan de toekomst van het beroepsonderwijs in Nederland? En draag je het ICT-werkveld een warm hart toe? Dan is dit je kans om op landelijk niveau mee te werken aan de vorming van het beroepsonderwijs. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zoekt jou!

9 september 2021

Het ICT-werkveld is constant in beweging waardoor voor goede toekomstige ICT professionals twee zaken  vereist zijn: opleidingsprogramma’s die aansluiten bij dit werkveld over het hele spectrum aan opleidingen en bedrijven die ruimte bieden aan studenten om praktijkervaring op te doen. Dit geldt  ook voor  het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) speelt hierin een centrale rol door de relevante partijen bij elkaar te brengen: bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en beroepenveld.

Binnen SBB is het marksegment ICT het adviesorgaan voor het ICT-domein waar deze partijen met elkaar overleggen en advies uitbrengen. Sinds 5 jaar is de KNVI hierbij betrokken en mede door deze inbreng zijn de programma’s (“kwalificatiestructuren”) gemoderniseerd en verzwaard.

Ter continuering van de KNVI betrokkenheid zijn wij op zoek naar een opvolger van de huidige vertegenwoordiger. Iemand die vanuit KNVI een bijdrage wil leveren aan dit belangrijke werk en die graag op landelijk niveau impact wil hebben.

Wij zoeken iemand die werkzaam is binnen de ICT,  met een goed overzicht over het totale ICT-werkveld en daarin optredende trends, zo mogelijk met enige mbo-affiniteit. Voor een goede vertegenwoordiging is het mooi als je  in staat bent om  binnen de KNVI een community op te bouwen rond de relevante thema’s om, waar mogelijk, ruggespraak mee te houden.

De verwachte tijdsbesteding is  4-6 bijeenkomsten per jaar (veelal in de middag) met het nodige leeswerk vooraf. Daarnaast is er1 keer per jaar een middag gericht op visie- en strategieontwikkeling in bredere context gecombineerd met netwerkmogelijkheden binnen de sector ICT en Creatieve Industrie.

Het lidmaatschap van het marktsegment ICT is onbezoldigd.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Laat dat dan weten  aan  Sandra de Waart via info@knvi.nl 

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media