KNVI/KIVI Jong Talent Prijzen 2023

KHMW

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.

In 2023 zijn er acttien afstudeerprijzen beschikbaar gesteld door verschillende sponsoren, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag), waaronder de KNVI/KIVI Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van € 3.000 en twee tweede prijzen van elk € 1.000. 

Daarnaast zijn er voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 67 aanmoedigingsprijzen van elk € 500 beschikbaar, in verschillende studierichtingen, waaronder 9 KNVI/KIVI-aanmoedigingsprijzen Informatica & technische informatica.

Deze KNVI/KIVI-prijzen zijn een aanmoediging voor studenten die niet alleen zeer hoog kwalitatief wetenschappelijk werk leveren, maar ook werk afleveren waarmee ze nieuwe inzichten uitwerken en die hun bevindingen kunnen vertalen naar de praktijk.

De inschrijving voor de KNVI/KIVI Jong Talent Prijzen opende op 10 juli 2023. Tot en met 18 september 2023 12.00 uur, konden de nominaties worden ingezonden. Nominaties konden uitsluitend digitaal worden ingediend via het inschrijfformulier op de website van KHMW.

De uitreiking vond plaats op 27 november 2023, via een livestream.

>> Uitreiking KNVI/KIVI Scriptieprijs 2023

KNVI Jong Talent prijzen 3 winnaars - versie 2

9 aanmoedingsprijzen KNVI Jong Talent Prijzen -2
>> Uitreiking KNVI/KIVI Scriptieprijs 2022

Uitreiking KNVI KIVI Jong Talent Prijzen 2022

>> Uitreiking KNVI/KIVI Scriptieprijs 2021: sessie 2, 15.30-16.30 uur

Uitreiking KNVI-KIVI scriptieprijs 2021


>> Uitreiking KNVI/KIVI Scriptieprijs 2020 (online)

Uitreiking jong talent prijzen 2020 sessie 3


>> Uitreiking KNVI scriptieprijzen 2019

met de scriptieprijswinnaars

 Duo-voorzitter Wouter Bronsgeest met de scriptieprijswinnaars 2019.

met de eerstejaarsprijzen

Duo-voorzitter Wouter Bronsgeest met de winnaars van de eerstejaars prijzen 2019.


Over KHMW

De KHMW bestaat al sinds 1752 en heeft als doel een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties. KHMW zorgt voor een onafhankelijke deskundige jury, maar voor de prijzen is zij voor een groot deel afhankelijk van financiële bijdragen door partijen die de doelstellingen van KHMW onderschrijven.

Met de samenwerking draagt KNVI actief bij aan vakontwikkeling, het versterken van de impact en gebruik van technologie op de ontwikkeling van de samenleving en het verbinden van kennis en kunde in ons netwerk. 

Meer weten? Kijk ook op de website van KHMW.

Volg ons op social media