KNVI Jong Talent Prijzen

KNVI/KIVI Jong Talent Prijzen 2022

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.

In 2022 zijn er zestien afstudeerprijzen beschikbaar gesteld door verschillende sponsoren, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag), waaronder de KNVI/KIVI Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van € 3.000 en twee tweede prijzen van elk € 1.000. 

Daarnaast zijn er voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 65 aanmoedigingsprijzen van elk € 500 beschikbaar, in verschillende studierichtingen, waaronder 9 KNVI-aanmoedigingsprijzen Informatica & technische informatica.

Deze KNVI/KIVI-prijzen zijn een aanmoediging voor studenten die niet alleen zeer hoog kwalitatief wetenschappelijk werk leveren, maar ook werk afleveren waarmee ze nieuwe inzichten uitwerken en die hun bevindingen kunnen vertalen naar de praktijk.

De datum waarop de prijswinnaars worden bekend gemaakt volgt nog. 

>> Uitreiking KNVI/KIVI Scriptieprijs van 2021: bekijk hier het verslag van deze prijsuitreking, sessie 2: 15.30 - 16.30 uur. 

>> Prijswinnaars KNVI/KIVI Scriptieprijs van 2020 (online)

 Duo-voorzitter Wouter Bronsgeest met de scriptieprijswinnaars 2020.Duo-voorzitter Wouter Bronsgeest met de winnaars van de eerstejaars prijzen 2020.


Over KHMW

De KHMW bestaat al sinds 1752 en heeft als doel een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties. KHMW zorgt voor een onafhankelijke deskundige jury, maar voor de prijzen is zij voor een groot deel afhankelijk van financiële bijdragen door partijen die de doelstellingen van KHMW onderschrijven.

Met de samenwerking draagt KNVI actief bij aan vakontwikkeling, het versterken van de impact en gebruik van technologie op de ontwikkeling van de samenleving en het verbinden van kennis en kunde in ons netwerk. 

Meer weten? Kijk ook op de website van KHMW.