Draag bij aan wetenschappelijke kennis over it-alignment in de publieke sector!

Alle nieuws

Draag bij aan wetenschappelijke kennis over it-alignment in de publieke sector!

De uitdagingen bij de ontwikkeling van de corona-app legden opnieuw een vraagstuk bloot dat al decennia speelt in de publieke sector: Hoe kom je tot een goede implementatie en toepassing van ICT, en hoe zorg je ervoor dat alle stakeholderbelangen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht?

30 april 2020

De uitdagingen bij de ontwikkeling van de corona-app legden opnieuw een vraagstuk bloot dat al decennia speelt in de publieke sector: Hoe kom je tot een goede implementatie en toepassing van ICT, en hoe zorg je ervoor dat alle stakeholderbelangen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht?

Een complexe uitdaging
Bestaande theorieën op dit gebied zijn vooral ontwikkeld op basis van inzichten bij commerciële bedrijven. Daarbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen business stakeholders aan de ene kant en IT stakeholders aan de andere kant, onder de noemer van Business-IT alignment. Helaas is het onderscheid tussen alleen deze twee stakeholdergroepen voor veel organisaties in de publieke sector te beperkt. Vaak valt er niet één homogene business te benoemen, en de rol van de burger is niet altijd één op één te vertalen naar de rol van een klant van een commercieel bedrijf. Daardoor wordt het nastreven van alignment in een publieke context niet alleen een moeilijkere, maar ook een andere uitdaging. Bovendien hebben publieke organisaties steeds meer te maken met snelle veranderingen, op technologisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Technologie lijkt mogelijkheden te bieden om beter met die veranderingen om te gaan, maar het is onduidelijk hoe organisaties hier het beste invulling aan kunnen geven.

Help mee om veelbelovende inzichten verder te ontwikkelen!
Pien Walraven, promovenda en docent Informatiekunde aan de Open Universiteit, verdiept zich al een aantal jaar in dit vraagstuk in de context van Elektronische Patiëntendossiers bij ziekenhuizen. Dit is natuurlijk een lichtend voorbeeld van een systeem met veel stakeholders en bovendien een behoorlijke impact op de manier waarop zorg wordt verleend aan patiënten. De inzichten uit dit onderzoek lijken veelbelovend, maar uiteraard is het EPD in het ziekenhuis maar één specifieke tak van sport binnen de publieke sector. Het is dus belangrijk om te onderzoeken in hoeverre de bevindingen vanuit deze context ook buiten de zorg toepasbaar zijn. De resultaten zouden organisaties in de publieke sector kunnen helpen om betere beslissingen te nemen over de manier waarop zij IT zo goed mogelijk kunnen toepassen vanuit hun eigen organisatie. Maar, om verder te komen in dit onderzoek, is er input nodig! Vandaar deze oproep:

Ben jij op tactisch of strategisch niveau bezig met IT-gerelateerde beslissingen in een publieke organisatie buiten de zorg en heb je 15 minuten tijd? Help de wetenschap verder en neem deel aan deze online survey:
https://limesurvey.ou.nl/index.php/521225?lang=en.

Resultaten van deze survey zullen volledig geanonimiseerd worden verwerkt en zijn niet naar individuele personen of specifieke publieke organisaties te herleiden. Ben je geïnteresseerd in de resultaten, of heb je andere vragen over dit onderzoek? Neem contact op met Pien Walraven via pien.walraven@ou.nl. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media