Boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ nu verkrijgbaar!

Alle nieuws

Boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ nu verkrijgbaar!

Het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ van KNVI-leden Natascha van Duuren en Victor de Pous is verschenen!

9 april 2021

Naar aanleiding van contact tracing applicaties (COVID-19 apps), ten behoeve van een geautomatiseerd identificatie- en waarschuwingsproces van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon, ontstaan telkens dilemma’s, keuzes en controverses; en niet alleen ten aanzien van de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer. De bundel grijpt deze uiteenlopende gebeurtenissen en nationale verschillen aan om inzicht te krijgen in een aantal aspecten van ICT en de digitale samenleving, circa 75 jaar na de introductie van elektronische gegevensverwerking in de praktijk.

Digitalisering vervult een belangrijke rol bij de bestrijding van het coronavirus SARS-CoV-2. Informatiesystemen verzamelen testen, analyseren verspreidingsgegevens, simuleren besmet-tingsrisico’s of registeren vaccinaties. Mobiele applicaties met uiteenlopende doelstellingen bieden diverse functionaliteiten, soms op basis van kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd helpt de algemene informatietechniek. We werken, besturen en besteden massaal op afstand. Juridisch bezien weegt het privacyrecht in de zorg zwaar: er geldt een strikter verwerkingsre-gime voor bijzondere persoonsgegevens in Europa, waaronder informatie over onze gezond-heid.

De bundel gaat onder andere in op de transparantie van verschillende landen bij de ontwikkeling van de apps en de vraag naar de juridische status van een COVID-19 app. Betreft de mobiele toepassing een medisch hulpmiddel in de zin van het Europese recht? Ook besteedt de bundel aandacht aan ethiek en ICT. Samenwerkende auteurs maken zich sterk voor een nieuwe kwaliteitsbenadering voor digitalisering: Humanity-by-Design, terwijl tevens de ethische gedragscode van de internationale federatie IFIP de revue passeert.

De bundel is nadrukkelijk geschreven voor een multidisciplinaire doelgroep: bestuurders, pro-fessionals en politici, mede in relatie tot maatschappelijke, sectorale, technische en juridische aspecten van digitalisering. Het is nummer drie uit de reeks ‘Multidisciplinaire aspecten’ (Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence, Multidisciplinaire aspecten van blockchain)

Dit boek is binnenkort verkrijgbaar via de boekhandel, online boekhandels als bol.com en deLex.nl: een vernieuwende uitgeverij van juridische vakinformatie. deLex stelt juridische informatie online beschikbaar via databanken en geeft boeken en tijdschriften uit voor juridische professionals en studenten, met als doel juridische professionals te verbinden, met elkaar en met elkaars kennis.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media