Alle nieuws

Onze bladen!

Wat is het iedere maand toch genieten van ‘onze’ bladen. Door de strategie van de ‘taart’ en de ‘kersen’ hebben we de mogelijkheid om alle leden toegang te blijven geven tot de bladen. Hoewel het woord ‘blad’ niet meer de lading dekt. Want: onze bladen zijn uitgegroeid tot platformen, en die ontwikkeling is nog niet ten einde.

9 maart 2021

Het platform bestaat uit nieuwsbrieven, social media berichten, een website en de bladen in digitale en fysieke vorm. Soms horen daar ook masterclasses en lezingen bij. We kennen de AG Connect, de IP – Informatieprofessional en de OD – Overheidsdocumentatie. De KNVI heeft partnerschappen met de eerste twee bladen, en is zelf eigenaar van de OD. Naast deze drie bladen is de KNVI ook eigenaar van de IT-Infra nieuwsbrief. Een prachtig medium dat veel leden kennen als de nieuwsbrief van Ron Onrust.

Met de bladen hebben we als vereniging een uniek informatiekanaal naar alle leden én de vele professionals die nu nog geen lid van de KNVI zijn. Alle onafhankelijke redacties geven de KNVI daarvoor ook ruimte. Artikelen, blogs, studies, boekrecensies: de bladen helpen ons om onze inhoudelijke boodschap uit te dragen. Vaak dus ook op basis van input van leden en de fellows. Daarmee geven we invulling aan een belangrijk element van de ‘taart’ van de KNVI: het vaste, gegarandeerde aanbod waarop je altijd kunt vertrouwen – voor iedereen die lid is.

2021 is daarin een bijzonder jaar. De OD bestaat namelijk 75 jaar. In 2019 heeft de KNVI als eigenaar van het blad een nieuwe uitgever gevraagd het blad te exploiteren: Publiek Denken. Met een nieuw elan, met vernieuwde vormgeving en zeer binnenkort ook met een verbeterd online platform kunnen we het aanbod nog beter laten zien. De afgelopen periode hebben we daarbij extra steun gekregen vanuit het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA), dat helpt investeren in projecten die het vakgebied van de OD raken. En deze week spreken we met een delegatie het bestuur van het GO Fonds, waarin we ook steun krijgen voor een van de themasessies van het OD. En daarmee kunnen we dit jaar 75 jaar OD extra aandacht geven. Een fysieke borrel zit er nog even niet in. Maar mooie events en themasessies kunnen we wel organiseren. Dat doen we samen met een professionele redactie, een ervaren uitgever en de KNVI-leden.

En ondertussen sla ik nog eens de uitgaven van de SOD er op na, december 1946, waarin de heer P. Noordenbos vooruitkijkt op de 25 jaar die nog gaan komen met de woorden: …dat de algemene richtlijnen voor de organisatie van postbeheer en archiefbeheer bij de ministeries zijn opgesteld naar de richtlijnen welke zijn gevolgd voor archiefbeheer bij de gemeenten… en dat dit moed en vertrouwen geeft in de thans voor ons liggende nieuwe periode van 25 jaar, waarbij op het terrein van archiefverzorging nog meer mogelijkheden liggen opgesloten. En bij dat laatste kan ik me anno 2021 alleen maar (opnieuw) bij aansluiten!

Wouter Bronsgeest, duo-voorzitter KNVI

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media