Actueel - PE-Punten

KNVI PE-Regeling

Leden die gecertificeerd zijn moeten bij een eventuele audit  ‘bewijs’ aanleveren dat de opgevoerde inspanningen in een bepaalde periode daadwerkelijk zijn geleverd. De KNVI levert dit bewijs door aan haar events Permanente Educatiepunten (PE-punten) toe te kennen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van het lid zelf om de door de KNVI toegekende PE-punten in te dienen. Veel certificerende instanties hebben hier overigens een digitaal dossier voor beschikbaar.

 

Toekenning en overzicht van PE-punten

Leden en niet-leden die evenementen van de KNVI bijwonen kunnen hiervoor PE-punten krijgen. De beoordeling of aan een evenement PE-punten worden toegekend wordt gedaan door onze bestuurders die de evenementen organiseren.

De KNVI hanteert voor het verkrijgen van PE-punten de regeling dat één uur relevante inspanning één PE-punt oplevert. Om aan te tonen dat een deelnemer aanwezig is geweest op een evenement, dient zowel bij aanvang als bij einde van de activiteit een handtekening op een daarvoor aanwezig formulier te worden geplaatst. Na afloop van het evenement ontvangt de deelnemer (leden en niet-leden) het bewijs van deelname in zijn of haar inbox.

Leden van de KNVI hebben hiernaast een persoonlijke omgeving op de website. In deze omgeving is ook een overzicht te vinden van de bijeenkomsten die leden hebben bijgewoond. Voor de evenementen waar de KNVI PE-punten aan heeft toegekend,  kan hier het ‘bewijs van deelname’ ook achteraf nog worden gedownload.