KNVI PE-Regeling

Veel leden van de KNVI zijn gecertificeerd waarbij aangetoond moet worden dat zij in een bepaalde periode hun kennis en kunde op het vakgebied onderhouden hebben. Dit staat bekend als Permanente Educatie (PE). Het is voor leden interessant indien deelname aan KNVI evenementen kan worden opgevoerd als bewijs dat aan deze inspanning is voldaan.

De KNVI levert dit bewijs door na afloop van een event een bewijs van deelname aan de deelnemers te verstrekken. De KNVI hanteert hierbij het principe dat één uur relevante inspanning één PE-punt oplevert. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van het lid zelf om de door de KNVI toegekende bewijs van deelname in te dienen. Veel certificerende instanties hebben hier overigens een digitaal dossier voor beschikbaar.

Om aan te tonen dat een deelnemer aanwezig is geweest op een evenement, dient zowel bij aanvang als bij einde van een event een handtekening op een daarvoor aanwezig formulier te worden geplaatst. Na afloop van het evenement ontvangt de deelnemer (leden en niet-leden) het bewijs van deelname in zijn of haar inbox. Onze bestuurders die de evenementen organiseren hebben de vrijheid deze regeling al dan niet op een evenement toe te passen.

Leden van de KNVI hebben hiernaast een persoonlijke omgeving op de website. In deze omgeving is ook een overzicht te vinden van de bijeenkomsten die leden hebben bijgewoond. Voor de evenementen waar de KNVI PE-punten aan heeft toegekend,  kan hier het ‘bewijs van deelname’ ook achteraf nog worden gedownload.

Volg ons op social media