Actueel - PE-Punten

KNVI PE-Regeling

Leden en niet-leden die evenementen van de KNVI bijwonen kunnen hiervoor Permanente Educatiepunten krijgen. Onder Permanente Educatie (PE) wordt verstaan: educatieve activiteiten met als doel je kennis en vaardigheden als informatieprofessional op peil te houden en te vergroten. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je gecertificeerd bent en je bij een eventuele audit ‘bewijs’ moet aanleveren dat de opgevoerde inspanningen in een bepaalde periode daadwerkelijk is geleverd. De KNVI levert dit bewijs, maar het is dus de verantwoordelijkheid van het lid zelf om de door de KNVI gegeven PE-punten in te dienen. Veel instanties hebben hier overigens een digitaal dossier voor beschikbaar.

De beoordeling of aan een evenement PE-punten worden toegekend wordt gedaan
door onze bestuurders die de evenementen organiseren. De KNVI hanteert voor het verkrijgen van PE-punten de regeling dat één uur relevante inspanning één PE-punt oplevert. Om aan te tonen dat een deelnemer aanwezig is geweest op een evenement, dient zowel bij aanvang als bij einde van de activiteit een handtekening op een daarvoor aanwezig formulier te worden geplaatst.

Zowel leden als niet-leden ontvangen na afloop van een evenement een bewijs van deelname in hun inbox. Leden van de KNVI hebben hiernaast een persoonlijke omgeving op de website. In deze omgeving is ook een overzicht te vinden van de bijeenkomsten die leden hebben bijgewoond. Voor de evenementen waar de KNVI PE-punten aan toekent kan in deze omgeving het ‘bewijs van deelname’ ook achteraf nog worden gedownload.