Kennisdeling binnen de KNVI - boek Governance - de menselijke maat genomen - deel 2

Alle nieuws

Kennisdeling binnen de KNVI - boek Governance - de menselijke maat genomen - deel 2

KNVI deelt in haar nieuwsbrieven en op de website steeds een hoofdstuk uit het boek 'Governance - de menselijke maat genomen'.

23 oktober 2023

Dit keer het hoofdstuk 'Empowerment en governance', geschreven door Irene Sinteur.

Organisaties hebben al jaren te maken met het fenomeen dat de complexiteit in de hun omringende omgeving almaar toeneemt en (technologische) ontwikkelingen steeds sneller gaan. Hierop inspelen vraagt om flexibiliteit. Inmiddels is wel duidelijk dat de hiërarchische organisatievorm (Mintzberg, 1993) hiervoor onvoldoende geschikt is, omdat hiërarchie passiviteit en afhankelijkheid in de hand werkt. Organisaties worden wendbaar als organisatieleden autonomie hebben om in hun dagelijks handelen beslissingen te nemen om op veranderende omstandigheden in te spelen. Dit past bij de maatschappelijke ontwikkeling waar mensen, door individualisering, hoge opleidingsniveaus, beschikbaarheid van informatie en interactiviteit door automatisering, steeds meer eigen keuzes maken (Bakker en Hardjono, 2013). Deze ontwikkeling betekent echter ook dat het commitment van organisatieleden een relatief onbeheersbare factor wordt. Tegelijkertijd is dat commitment van doorslaggevend belang voor de besturing van een organisatie. Immers, kennis en daarmee gekwalificeerde arbeid speelt een steeds grotere rol in onze economie en veel organisaties concurreren op de menselijke productiefactor. Daarom zoeken organisaties naar organisatievormen waarin empowerment van organisatieleden centraal staat.

Auteurs van het boek 'Governance - de menselijke maat genomen'
D. Smits, W.L. Bronsgeest, J. van Dijk, M.C.J. van Hal, J.B.F. Mulder, A. Opperman, I. Sinteur, E. van der Winden

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media