KNVI biedt multidisciplinaire Engelstalige publicaties aan voor gratis download en verspreiding. Deel I: Kunstmatige intelligentie

Alle nieuws

KNVI biedt multidisciplinaire Engelstalige publicaties aan voor gratis download en verspreiding. Deel I: Kunstmatige intelligentie

Natascha van Duuren, Victor de Pous (red.), Multidisciplinaire Aspects of Artificial Intelligence Kunstmatige intelligentie (AI) mag dan vooral bekend zijn van computersystemen die een spel van mensen kunnen winnen, zoals schaken, een televisiequiz of poker; vandaag gaat het vooral om allerhande serieuze, bedrijfsmatige toepassingen in de praktijk. Exemplarisch is de financiële sector. Financiële dienstverleners in Nederland maken al volop gebruik van AI, zoals bij de controle van identiteit van klanten, analyse van transactiegegevens, opsporing van fraude bij schadeafhandeling, prijsstelling in de obligatiehandel, automatische analyse van juridische documentatie, klantrelatiebeheer en risicomanagement. Ook de slimme digitale assistenten van Amazon, Apple, Google en Microsoft zijn treffende voorbeelden. Wij kunnen dus niet meer van toekomstmuziek spreken, wel van een bijzondere, ‘transformatieve’ technologie. ‘Van alle nieuwe digitale technologieën wordt van artificiële intelligentie de komende tien jaar de grootste impact verwacht op de economie en maatschappij’, stelt onze regering, die er inmiddels een nationale prioriteit van heeft gemaakt.

22 december 2020

Op een enkele criticaster na, luidt de algemene teneur dat AI een enorm potentieel heeft om ons leven te verbeteren. Vaak wordt gewezen naar ongekende resultaten bij medisch onderzoek, het voorkomen van financiële crises en bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, die zowel verkeersveiligheid als doorstroming kan verbeteren. Die mogelijkheid doet zich voor omdat intelligente systemen hun omgeving kunnen analyseren en vervolgens in zekere mate zelfstandig actie ondernemen om specifieke doelstellingen te verwezenlijken, zoals de Europese Commissie AI breed omschrijft. Dat aspect vormt dan ook de crux: de inzet van zelflerende informatietechniek als hulpmiddel of middel voor automatische besluitvorming.

Daarmee wordt meteen de keerzijde duidelijk. In Nederland maken burgers zich zorgen omtrent discriminatie en privacy-inbreuken, maar ook dat onjuiste gegevens tot onjuiste beslissingen leiden en dat door AI-systemen genomen beslissingen algemeen moeilijk zijn terug te draaien. Deze angst lijkt gegrond. Er dreigt een gevaar voor de democratie, de rechtstaat en onze vrijheden én het mogelijke onomkeerbare karakter van de gevolgen die de slimme technologie teweeg kan brengen. Goed beschouwd zitten internationale gremia, waaronder OECD, G20 en Europese Commissie, op eenzelfde lijn. Kunstmatige intelligentie vraagt om een rem. Gelijk het heersende sentiment over ‘de stille kracht van AI’ (de verbetering van ons welzijn), bevatten de — concepten voor — ethische en juridische normenkaders voor human-centred AI een complementaire rode draad: de borging van ons welzijn.

AI is bij uitstek een onderwerp dat een brede, multidisciplinaire benaderingswijze vereist. Het is immers zaak de talloze vraagstukken en uitdagingen die verband houden met — de toepassing van — AI in onze samenleving, niet alleen vanuit technisch of juridisch perspectief te benaderen. Ook onderwijs, digital skills en bijvoorbeeld governance-vraagstukken spelen een belangrijke rol en zullen zelfs bepalend zijn voor de verdere introductie van AI in onze wereld.

DOWNLOAD HIER MULTIDISCIPLINARY ASPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media