Victorine van Schaick Fonds

VVF-logo-2021 

VICTORINE VAN SCHAICK PRIJZEN - Victorines voor publicaties, initiatieven en scripties in het informatievak

Over het Victorine van Schaick Fonds
Het Victorine van Schaick Fonds kent sinds 1978 prijzen toe aan publicaties en vernieuwing in het informatievak. Naast artikelen, scripties of dissertaties worden presentaties, websites of andere initiatieven die betrekking hebben op het bibliotheek en informatievak gehonoreerd. De nominaties en inzendingen worden beoordeeld door het bestuur van het Victorine van Schaick Fonds. De uitreiking van de prijzen vindt plaats in november.

Het fonds is vernoemd naar Victorine van Schaick (1917–1976). Victorine was een bibliothecaresse die met veel passie haar vak uitoefende. Na een start bij de Openbare leeszaal in Utrecht bereikte haar carrière een hoogtepunt via de bibliotheek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de Haagse P.A.Tiele Academie.
Daarnaast was zij redactielid bij de toenmalige vakbladen De Openbare Bibliotheek (later: Bibliotheek en Samenleving) en bij Bibliotheekleven (later: Open) en lid van de subcommissie titelbeschrijven en alfabetiseren van het bestuur van de NVB en van de Rijkscommissie van Advies.

Victorine vond kennisoverdracht van het vak erg belangrijk. Zij doceerde het bibliotheekvak onder andere op de P.A. Tiele Academie en de Amsterdamse Frederik Muller Academie. Familie en vakgenoten besloten tot de oprichting van het Victorine van Schaick Fonds na haar plotseling overlijden in 1976. Op deze manier leeft haar gedachtengoed en passie voor het bibliotheek- en informatievak voort.

Victorines
In 2022 hebben zeventien inzendingen meegedongen naar één van de ‘Victorines’. De jury - gevormd door het Victorine van Schaickfonds en KNVI - reikte tijdens het Smart Humanity Event van de KNVI op 23 november, de volgende prijzen uit:
1. de Vicorine voor de beste publicatie: € 2500,- en de Victorine van Schaick Penning
2. de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional: € 2000,-
3. de Victorine voor de beste scriptie: € 1500,-

>> Lees hier meer over de winnaars van de Victorines 2022

Ook in 2023 looft het Victorine van Schaickfonds I KNVI de Victorines uit. Inzendingen en/of nominaties graag mailen aan Seher Hazinedar via victorine@knvi.nl met als onderwerp aanmelding Victorine van Schaickfonds. De deadline voor het insturen van de nominaties is 15 september 2023.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Victorine van Schaick Fonds bestaat uit:
Adriaan van der Weel, Universiteit Leiden: Voorzitter
Antoinette van Zanten, Bibliotheek Zeeland: Penningmeester
Saskia van Bergen, Universitaire Bibliotheken, Universiteit Leiden
Margareth Bles, adviseur en interim manager bibliotheken
Annet Dekker, Universiteit van Amsterdam
Peter van Eijk, BISC
Jos van Helvoort, De Haagse Hogeschool
Hilde Klein, bestuur KNVI
Marta Kargól, De Haagse Hogeschool
Het bestuur wordt terzijde gestaan door Seher Hazinedar (Koninklijke Bibliotheek) als Ambtelijk Secretaris.

Volg ons op social media