KNVI en NEN werken samen aan NPR voor menselijke IT Governance

Alle nieuws

KNVI en NEN werken samen aan NPR voor menselijke IT Governance

Maar weinig organisaties kunnen zonder IT en daarom is het belangrijk om de besturing van IT (governance) goed in te richten. Hierbij krijgt de menselijke kant van IT Governance vaak minder aandacht. Voor het inrichten van deze ‘zachte´ kant van IT Governance wordt een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ontwikkeld. NEN en KNVI werken samen aan de invulling hiervan.

6 november 2019

Standaarden geven de best practices weer. Ook voor IT Governance zijn standaarden ontwikkeld, maar in deze standaarden is nauwelijks aandacht voor de menselijke kant, zoals gedrag en sociale factoren. Door de opkomst van open en big data, blockchain en kunstmatige intelligentie is er steeds meer aandacht voor sociale en ethische vraagstukken.

NEN-ISO/IEC 38500

Een belangrijke norm over IT Governance is NEN-ISO/IEC 38500 ‘Governance of IT for the organization‘. Dit is één van de weinige standaarden die vanaf het begin aandacht heeft gehad voor menselijk gedrag, maar dit gaat niet verder dan een verzameling principes. Dit is onvoldoende concreet om in de praktijk toe te passen en zodoende houvast te bieden. Deze nieuwe NPR gaat hier verandering in brengen.

Concretisering voor meer houvast

Met de nieuwe NPR wordt concreet hoe NEN-ISO/IEC 38500 in de praktijk kan worden toegepast om de harde én de zachte kant van IT Governance in te richten. De NPR wordt opgesteld door een groep van experts die gebruik maken van inzichten vanuit de praktijk en de wetenschap. Deze experts komen uit de normcommissie IT Service management en IT Governance en de interessegroep Governance van het KNVI. De NPR wordt in eerste instantie ontworpen voor de Nederlandse markt.

Aanmelden en meer informatie

Het project wordt door NEN opgestart op voorwaarde van financiering. Heeft u vragen of belangstelling om aan dit project bij te dragen?

Neem contact op met:

Daniël Smits (d.smits@utwente.nl)

Voorzitter van de interessegroep Governance van het KNVI.

Of direct met NEN:

NPR Praktijkrichtlijn voor de menselijke kant van IT Governance

Over de auteur

Governance

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media