Samenwerking KNVI en KIA

Alle nieuws

Samenwerking KNVI en KIA

In de Stuurgroep KIA is tijdens de vergadering van 11 januari jl. de samenwerkingsovereenkomst tussen Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) afgesloten. Hiermee is de KNVI strategisch partner van KIA.

19 januari 2021

Een belangrijk doel van KIA is de kennisuitwisseling over de institutionele grenzen en dwars door de overheidslagen heen te bevorderen. Mede daarom is het aansluiten van de KNVI een belangrijke versterking van KIA. Eric Kokke, bestuurslid van de KNVI, wordt lid van de stuurgroep KIA.

In de stuurgroep zijn de uitgangspunten van de samenwerking gedeeld tussen KNVI en KIA:

  • Ondersteunen en bijdragen aan het bereiken van doelen en resultaten van KIA samen met de andere partners van KIA, zoals het Nationaal Archief, VNG, DEN en KVAN.
  • Bijdragen aan versterking van uitvoeringskracht van de archieffunctie bij de overheden en bevordering van het gebruik van kennis en instrumenten.
  • Stimuleren van kennisontwikkeling, kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en experimenten en het ophalen van feedback op instrumenten via KIA.
  • Betrekken van de achterban bij KIA. KNVI spant zich daarbij in het bijzonder in om o.a. de groep informatiemanagers te verbinden. Hen breed binnen KIA met ontwikkelingen bekend te maken. En hen in kennisdeling en kennisontwikkeling die via KIA plaatsvindt, te laten participeren.


Wouter Bronsgeest: 'Prachtig om de samenwerking op deze wijze op te starten. Wij geloven in samenwerken in ons vakgebied. Daarmee geven we ruimte voor het versterken van professionaliteit en het uitwisselen van kennis en kunde. KIA is daarvoor een belangrijk platform. De ontwikkeling van ons vakgebied draagt bij aan de positieve impact die we hebben in de organisaties waar wij werken, en de bijdrage die we leveren aan ontwikkelingen in de samenleving.'

Diana Teunissen vult aan: 'Ik ben blij dat we de samenwerking met het KNVI nu ook via een overeenkomst bekrachtigd hebben. Met KIA willen we een brug slaan tussen informatieprofessionals bij overheden en hun collega’s bij archiefinstellingen. Dankzij de samenwerking met het KNVI kunnen we deze eerste groep nog beter bereiken. En, nog belangrijker, kennisdeling en kennisontwikkeling in goed samenspel versterken. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen dan de vele uitdagingen waar de sector voor staat aankunnen.'

Lees ook het bericht over de samenwerking op de website van KIA.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media