OPROEP: Onderzoek van BZK naar gebruik basisregistraties

Alle nieuws

OPROEP: Onderzoek van BZK naar gebruik basisregistraties

Gebruik jij voor je werk gegevens uit (het stelsel) van basisregistraties?

31 januari 2020

Gebruik jij voor je werk gegevens uit (het stelsel) van basisregistraties? Wellicht zeg je meteen ja, maar misschien ben je je niet eens bewust van het feit dat je gebruik maakt van deze gegevens. 
Denk bijvoorbeeld aan adres- of gebouwengegevens (BAG), persoonsinformatie (BRP) of de digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd (BGT).

Vanaf eind januari start er een breed gebruikersonderzoek waaraan jij als (potentiële) gebruiker deel kunt nemen. Óók als je (de gegevens van) de basisregistraties niet kent of niet wenst te gebruiken, vragen wij je om dit onderzoek ook in te vullen.

Wat is het doel van het onderzoek basisregistraties?
Met dit onderzoek zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)) inzicht creëren in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties én eventuele belemmeringen hierbij. Het onderzoek gaat aanknopingspunten bieden om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers.

Hoe verloopt jouw deelname aan dit onderzoek?
Door op deze link te klikken, kom je bij de vragenlijst die je in ongeveer 15 minuten invult. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat je gebruikt. Wij vragen je de vragenlijst uiterlijk 28 februari in te vullen.

==> De link naar het onderzoek (van Statisfact)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact. De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

Mocht je vragen hebben over het onderzoek, mail ons dan onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.

Wij stellen het erg op prijs als je wilt deelnemen aan dit onderzoek!

Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties
Wil je meer lezen over het Stelsel van Basisregistraties en de 10 verschillende basisregistraties, klik dan hier.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media