KNVI zoekt een penningmeester

Alle nieuws

KNVI zoekt een penningmeester

De huidige penningmeester John Soedirman zal eind dit jaar aftreden als penningmeester van de KNVI. Om hem te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat die zij in de Algemene Ledenvergadering op 19 november kan voordragen.

3 juli 2020

Vacature Penningmeester KNVI

De huidige penningmeester John Soedirman zal eind dit jaar aftreden als penningmeester van de KNVI. Om hem te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat die zij in de Algemene Ledenvergadering op 19 november kan voordragen.

KNVI in beweging

De KNVI is het resultaat van een fusie van de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD en zo sinds 1 januari 2017 in Nederland hèt platform voor vakgenoten in de informatievoorziening.

Het bestuur van de KNVI is op zoek naar een nieuwe penningmeester om samen de toekomst van de vereniging verder vorm te geven. Als penningmeester onderhoud je onder andere nauw contact met het verenigingsbureau van de KNVI die de penningmeester ondersteunt.

Als Penningmeester van de KNVI

- maak je deel uit van het Verenigingsbestuur van de KNVI;
- kun je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, betrokken buitenstaanders en de ondersteuning;
- ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging;

- beschik je over een groot relevant netwerk;
- sta je midden in het werkveld en kun je de behoefte van leden vertalen in concreet verenigingsbeleid;
- heb je kennis van en inzicht in financiële vraagstukken;
- heb je ervaring in het (mee helpen) uitzetten van financieel beleid;
- ben je bij voorkeur werkzaam (geweest) in een leidinggevende positie bedrijfsvoering/financiën.

De penningmeester

- voert het beheer over de geldmiddelen van de vereniging;
- laat namens het bestuur de boeken controleren door een onafhankelijke accountant;
- zorgt ervoor dat voor de voorjaarsvergadering, de jaarrekening gecontroleerd is door de accountant en dat zijn rapport, samen met een eventuele Management Letter en het financieel jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar, door de Kascontrolecommissie zijn nagezien;
- stelt in de loop van het verenigingsjaar een begroting op voor het volgende jaar;
- informeert het Verenigingsbestuur periodiek over de financiële stand van zaken;
- is verantwoordelijk voor het contact met de leden van de kascontrolecommissie;
- wordt m.b.t. de boekhouding gesteund door professionals.

Nadere informatie

Bestuursleden van interessegroepen en regio's kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten en de penningmeester laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau.

Procedure

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in de bestuursfunctie van penningmeester kunnen hun kandidaatstelling bij het bestuur motiveren en indienen. Dat kan via de KNVI, Ambachtsstraat 15, 3861 RH te Nijkerk of per e-mail info@knvi.nl.

De penningmeester wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie benoemd. 

Het Verenigingsbestuur legt hiertoe een voorstel met één of meer kandidaten voor aan de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2020.

Wil je meer weten over de portefeuille of procedure, neem dan contact op met Jitze Vellenga, verenigingsmanager van de KNVI, per mail of telefoon nr. 033-2473427.

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media