PERSBERICHT Koopkracht IT-er stijgt niet ondanks krappe arbeidsmarkt

Na inflatiecorrectie komt koopkracht uit op 0

Nijkerk, 14 juni 2018 – Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt krijgen IT’ers niet meer betaald. De afgelopen twaalf maanden steeg het salaris voor IT-professionals slechts 1,3 procent. Na inflatiecorrectie komt de koopkracht dan ook uit op 0. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 2600 IT’ers in samenwerking met AG Connect en KNVI, de onafhankelijke beroepsvereniging voor informatie- en IT-professionals.

“Ondanks de enorme tekorten op de arbeidsmarkt blijft de koopkracht van de IT’er steken op hetzelfde niveau. Het lukt werkgevers steeds minder vaker om vacatures ingevuld te krijgen maar merkwaardig genoeg profiteert de IT’er daar niet van”, aldus Maarten Emons bestuurslid van KNVI.

Aangezien de inflatie in de periode april 2017 tot maart 2018 gemiddeld 1,3 procent was, komt de koopkracht van IT’ers uit op 0. En opmerkelijk genoeg is dat zelfs minder dan de stijging van de cao-lonen. Die stegen het afgelopen jaar met ruim 1,5 procent. De stijging is des te opvallender aangezien in geen enkele beroepsgroep de vraag en het aanbod zo ver uit elkaar liggen als in de IT. Eerder deze week bleek al uit HR Trends onderzoek van Performa, Talentsoft en Berenschot dat maar liefst 54 procent van de IT-vacatures in Nederland moeilijk te vervullen is.

Hoge werkdruk
Dat bedrijven moeilijk aan IT-collega’s komen, merken IT’ers. Ze mopperen behoorlijk over de werkdruk. Maar liefst 80 procent van alle ondervraagden maakt zich weleens zorgen over de hoge werkdruk. De meerderheid noemt de druk hoog (43 procent) of zelfs te hoog (10 procent). Veruit de belangrijkste oorzaak hiervoor is onderbezetting door te weinig collega’s (71 procent), maar onrealistische planning (46 procent) en onduidelijke opdrachtomschrijving (27 procent) worden ook veel genoemd. “Je ziet dat de vacatures op het moment moeilijk te vervullen zijn, terwijl de kennis van IT’ers steeds belangrijker wordt. Hierdoor stijgt de werkdruk en komt de hele sector onder druk te staan. Dit kan voor grote problemen gaan zorgen in de Nederlandse economie”, aldus Emons.

Concurrentie
De concurrentie is enorm, dus er wordt hard getrokken aan het schaarse IT-talent. Maar liefst 81 procent van de ondervraagde IT’ers werd het afgelopen jaar wel eens benaderd door een recruiter of headhunter voor een andere baan. Ruim 35 procent wordt iedere week wel een of meerdere keren benaderd en 11 procent zegt zelfs dagelijks te worden bestookt met ‘interessante aanbiedingen’. Maar werkgevers geven in salarisonderhandelingen maar aarzelend toe. Hiermee begeven ze zich op glad ijs, Ester Schop, redacteur arbeidsmarkt bij AG Connect raadt werkgevers dan ook aan om dieper in de buidel te tasten en daarnaast te zorgen voor uitdagende projecten en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. “Beweeg mee met de marktontwikkelingen, voordat je de war for talent verliest.” 

Over KNVI 
De KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging voor informatie- en IT-professionals. Het is een onafhankelijk platform voor het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis en het verbreden van het professionele netwerk van de leden. www.knvi.nl.