Download AVG-checklist

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent een flinke verzwaring van de regels waaraan organisaties moeten voldoen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Conform de AVG wetgeving werken betekent niet alleen een aanscherping van de wijze waarop moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Het is ook belangrijk aantoonbaar te maken dat je er alles aan gedaan hebt om een overtreding van de wet te voorkomen.

AVG-checklist

Om efficiënt en effectief toe te werken naar de eisen die de AVG per 25 mei aanstaande stelt, vind je in dit bericht een link naar een uitgebreide checklist. Wellicht handig voor jouw eigen praktijk of jouw organisatie. Deze AVG-checklist stellen wij beschikbaar in samenwerking met ons verenigingsbureau MOS en biedt ook allerlei handige links naar informatie en praktische documenten, zoals een:

  • model verwerkersovereenkomst;
  • model privacyverklaring;
  • sjabloon register van verwerkingsactiviteiten;
  • en nog veel meer.

 

De uitgebreide AVG-checklist vind je op het (besloten) ledenplatform: AVG-checklist

 

Wij vertrouwen erop je met deze handige checklist van dienst te zijn en wensen je veel succes met jouw AVG-project!