Alle events

KNVI Super Tuesday "Concept praktijkrichtlijn ‘Governance op de menselijke kant van IT’?"

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

dinsdag 2 mei 2023 van 16:00 uur tot 17:30 uur

Het gebruik van informatietechnologie (IT) en bijbehorende data door organisaties, overheid en in het dagelijks leven is inmiddels gemeengoed. Maar dit gebruik is niet zonder risico dat de menselijke maat[1] verloren gaat. Het is dan ook noodzakelijk dat de aandacht voor de besturing van IT en het gebruik van IT in de hoogste echelons van organisaties meer aandacht krijgt.

In de praktijk is er bij de besturing veel aandacht voor de financieel-economische aspecten van IT-gebruik en ook steeds meer voor de risico's van cybercrime. Voor de menselijke aspecten is er daarentegen nog weinig of geen aandacht. Door toenemende digitalisering en IT ontstaat een complex geheel van systemen, dat vaak moeilijk is te doorzien of te beïnvloeden is door gebruikers en andere belanghebbenden. Het verantwoord omgaan met het effect op mensen wordt steeds belangrijker en in toenemende mate ook een ethisch vraagstuk.

De sprekers van deze Super Tuesday zijn leden en betrokkenen bij de NEN-werkgroep ‘Governance op de menselijke kant van IT’. De werkgroep heeft een concept praktijkrichtlijn opgesteld om te zorgen dat in de besluitvorming en het toezicht de menselijke maat bij het gebruik van IT voldoende aanwezig blijft. De uitdaging hierbij is de IT-besturing zodanig in te richten dat de belanghebbenden de systemen kunnen overzien, doorzien en zo nodig tijdig (kunnen) ingrijpen. Het gebruik van deze praktijkrichtlijn ondersteunt organisaties bij het borgen van de menselijke maat in de besturing. En dit zowel bij veranderingen, in IT-projecten als bij de feitelijk bedrijfsvoering.

De sprekers geven inzicht in de conceptrichtlijn en staan open voor reacties en aanvullingen. De deelnemers kunnen nu al aan de slag met de aandachtspunten en maatregelen uit de conceptrichtlijn. Zo kunnen zij hun dagelijkse praktijk meer mensgericht maken en eventuele problemen in hun organisatie bespreekbaar maken.[1] Menselijke maat: e effecten op individuele mensen. Dit zijn zowel de directe als de indirecte gebruikers, klanten, cliënten van de IT en de mensen wiens werk beïnvloed wordt door nieuwe of wijzigende IT.

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de 'Super Tuesday' reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening. Deze events worden georganiseerd door de centrale activiteitencommissie.

Deelname aan dit event is kosteloos voor KNVI-leden. Ben je geen KNVI-lid dan zijn de kosten voor deelname € 25,- exclusief btw. No-show regeling: Op onze events is de no-show regeling van toepassing. 
Aan dit event is 1 PE-punt toegekend.

Algemene info

PE punten: 1 Online

Volg ons op social media