Kenniscentrum

Publicatie
png
De informatiehuishouding van het rijk in 2030
18-05-2020
Onze maatschappij maakt een snelle digitaliseringsslag door. Wat betekent dit voor de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Is die flexibel genoeg en tegelijk ook robuust en veilig? Deze special is een introductie op de toekomstverkenning. We nodigen u uit mee te denken over hoe de inzichten in uw organisatie van toepassing kunnen zijn. In het voorjaar van 2020 publiceerde Future Lab haar visiedocument.
Bekijk het document