Digital Skills

IG Digital Skills

De Interessegroep Digital Skills houdt zich bezig met digitale vaardigheden. Samen met het bestuur hebben we een missie opgesteld voor dit aandachtgebied binnen de KNVI.

Kernpunten daarin zijn:

  • Stimuleren van leden om hun digitale kennis en vaardigheden op peil te houden door een leven lang leren te faciliteren.
  • Nemen een onafhankelijke positie in, in alle activiteiten, uitingen en functies, die vanuit het KNVI worden vervuld.
  • Streven naar transparantie in de markt rondom digital skills.
  • Zijn actief betrokken bij het verhogen van de digitale vaardigheden in de Nederlandse samenleving.

We vertalen dat onder anderen door zitting te hebben in de Nederlandse en Europese commissie van NEN en CEN: TC428 die zich bezig houdt met het ontwikkelen van standaarden in het gebied van ICT professionaliteit en digitale vaardigheden. Een eerste resultaat is er: het competentie framework e-CF is in 2016 een norm geworden.

Ook tref je ons aan bij de wereldwijde organisatie IP3, onderdeel van IFIP, waarin we een bestuursfunctie vervullen.

Binnen de vereniging werken we samen met verschillende Interessegroepen en Regio’s om het onderwerp digitale vaardigheden voor het voetlicht te brengen. Dat doen we in de vorm van presentaties, publicaties en meedenken en natuurlijk het vullen van deze website met relevante informatie

Vind je het leuk om mee te werken en mee te denken met het onder de aandacht brengen van digitale vaardigheden, meld je aan! Heb je vragen over het onderwerp: mail ons.

Recente berichten

Bestuur Digital Skills

Bramjan Mulder

Liesbeth Ruoff-van Welzen

Paul Willockx

Stephan Rietveld

Volg ons op social media