Alle events

Van Sensemaking Architecture naar realisatie - HERPLAND

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

woensdag 29 november 2023 van 15:30 uur tot 17:00 uur

Beschrijving
Op 21 september j.l. vond de eerste sessie plaats in de serie over Sensemaking Architecture. In deze tweede sessie gaan we verder in op de governance-aspecten.

Tijdens de sessie gaan we uit van Sensemaking Architecture als nieuwe, betekenisvolle architectuurbenadering en worden de 4 pijlers kort samengevat: human centered, Flow-oriented, Value-sensitive en Situational. Daarna wordt een sturingsmodel behandeld om tot situationele realisatie te komen.


Over Hans Nouwens
Hans Nouwens is een Enterprise Architect die een brede ervaring in het ICT vak combineert met een academische scholing als architect. Hans draagt de publieke zaak een warm hart toe en werkt graag in de Hoger Onderwijs sector. Naast zijn inzet als architect is Hans binnen Sogeti Subject Matter Expert en thought leader op gebied van architectuur, schrijft Hans blogs en papers die moeten leiden tot een nieuw boek over DYA. Zijn interesse gaat uit naar Enterprise Architectuur, Governance en Engineering, gecombineerd met de fundamenten van systeemdenken, cybernetica en filosofie.
Hans is recentelijk begonnen met een academische promotie op gebied van Sensemaking Architectuur.
Al een hele tijd is Hans bestuurslid van de Interest Group Architectuur van de KNVI.

Over Anton Opperman
Anton Opperman is een bedrijfs- en informatiekundige met 35+ jaar praktijkervaring in de private en publieke sector. Hij adviseert organisaties op het gebied van digitale transformatie en te ontwikkelen competenties.
Anton heeft zijn loopbaan als informatiemanager binnen het CIO Office van Erasmus Universiteit Rotterdam afgelopen voorjaar beëindigd. Vanuit de universiteit was hij ook lid van het Architectenberaad Hoger Onderwijs. Als beoefenaar is hij altijd geïnspireerd geweest door wetenschappelijke inzichten, met als uitdaging om daarmee problemen in de echte wereld opgelost te krijgen.
Op dit moment is Anton mede-bestuurslid van de Interest Group Governance van de KNVI. Zijn huidige professionele activiteiten zijn gericht op het verzorgen van leertrajecten voor professionals en management en het geven van (gast)colleges.

Algemene info

Online

Volg ons op social media