KNVI Super Tuesday - Digitale Trends & Digitale Strategieën

Alle nieuws

KNVI Super Tuesday - Digitale Trends & Digitale Strategieën

Wim Kweekel en Sander Jansen gaan op 6 september in op de richting, inrichting en verrichtingen die horen bij de digitale transformatie. Ben jij er ook bij? Je bent van harte welkom!

8 juli 2022

Een introductie op deze KNVI Super Tuesday

Vraag tien verschillende professionals wat de digitale transformatie voor hen betekent, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Voor de eerste betekent het dat de nieuwste generaties digitale machines en systemen met elkaar geconnecteerd kunnen worden tot een nieuw proces. Voor de tweede betekent het iets dat de concurrentie doet om de rest te verslaan. De derde zegt dat het gaat over het centraal stellen van data in de businessstrategie, terwijl een vierde het heeft over de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen door digitalisering.

Hoe divers de antwoorden ook lijken – ze zijn allen juist. De digitale transformatie gaat immers over hoe organisaties meebewegen met een digitaliserende samenleving. En deze professionals geven antwoord op wat hen op dit moment bezighoud bij precies dat meebewegen. De nadruk ligt bij deze antwoorden niet zozeer op de richting die de digitale transformatie heeft voor hun bedrijf, maar op de verrichting die op dit moment plaats vind.

Dadendrang
En dit geeft blijk van dadendrang bij professionals. Immers: het gevoel van urgentie is groot bij veel leiders en managers. De samenleving is aan het veranderen door digitalisering. Covid heeft dit in een stroomversnelling gestuurd. En veranderend beleid ten aanzien van energietransitie en klimaatdoelstellingen, zal de roep om digitale innovatie alleen maar vergroten. Om nog maar niet te spreken over de schaarste op de arbeidsmarkt. Kortom: werk aan de winkel als het gaat om digitalisering. En liever gister dan vandaag!

Maar in deze dadendrang schuilt ook een gevaar. We zitten immers in een veranderend speelveld en Peter Drucker zei daarover: ‘In stable times executives often rely on the intuition that comes from experience. When the rules of the game are changing however, this experience may steer you wrong and new logic has yet to be developed’.

Nieuwe inrichting organisatie – breder perspectief
Anders gezegd: professionals moeten zich heel goed bewust zijn van de richting die de verandering heeft. En daarbij dat succesvolle adaptie van deze veranderingen door de organisatie, niet kan zonder een nieuwe inrichting van de organisatie. Klantproducten- en diensten, organisatiestructuur, organisatiecultuur, primaire- en secundaire processen, samenwerkingsverbanden en investeringsbeleid omtrent technologie…. Alles dient kritisch opnieuw beoordeeld te worden in het licht van een veranderende business strategie voor een digitaliserende samenleving.

Dit bredere perspectief op Digitale Transformatie, met een nieuw instrumentarium om tot effectieve en juiste inrichting en verrichtingen te komen, staan centraal in ‘Het Managementboek voor Digitale Transformatie’ (geschreven door Sander Jansen en James van der Merbel) en de daaruit afgeleide training Digitaal Leiderschap (georganiseerd door Wim Kweekel van RGO).

Wim Kweekel en Sander Jansen gaan op 6 september in op de richting, inrichting en verrichtingen die horen bij de digitale transformatie. Interessant? Meld je meteen aan!

Over de auteur

KNVI's afbeelding
KNVI

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media