Planning vakbladen 2024 | AG-Connect, IP en OD

Conny Verleun-Brood

terug naar overzicht

Planning vakbladen 2024 | AG-Connect, IP en OD

Samenvatting

op deze pagina vind je de planning van de verschijningsdata en aanleverdata kopij van de verschillende vakbladen. Heb jij interessante (voorstellen voor) kopij voor een van de komende edities? Lever deze dan aan via info@knvi.nl.

4 januari 2024

De KNVI stimuleert een inhoudelijke bijdrage van leden aan onze vakbladen (AG ConnectIP en Od). Dit kan zowel in de vorm van suggessties voor artikelen als het daadwerkelijk aanleveren van kopij. Op deze staat een overzicht van de data waarop de vakbladen verschijnen en de deadline waarop de kopij uiterlijk moet zijn ontvangen. 

Voorstellen voor kopij, kopij en foto's voor publicatie kun je opsturen naar info@knvi.nl.

Deadline aanleveren kopij 2024

Deadlines voor op de website

Hoe kan ik zelf een redactionele bijdrage leveren?
Door jou geschreven artikelen zijn welkom bij de redactie. Ze dienen uiteraard wel aan de redactionele eisen te voldoen. Een artikel is prettig leesbaar, geen commerciële uiting en gaat over het betreffende vakgebied.  Na ontvangst beslist de redactie over plaatsing (plaatsing van aangeleverde kopij is dus niet gegarandeerd). Na deze redactionele beoordeling wordt met de auteur(s) overlegd over eventuele verduidelijkingen en/of aanpassingen en over de plaatsing. Indien gewenst kan vooraf overleg plaatsvinden over een te schrijven artikel.

Over de auteur

Conny Verleun-Brood

Reacties

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden.

Volg ons op social media