Kritisch denken van informatie - Webinar 11 mei 2021 - deel 1

Caroline Knobbe

terug naar overzicht

Kritisch denken van informatie - Webinar 11 mei 2021 - deel 1

Samenvatting

In deze workshop kritisch denken presenteren Petra Adema en Theo Theunissen twee perspectieven. Het eerste perspectief levert een bijdrage aan hoe je theoretische en empirische wetenschap kunt toetsen en valideren. Het tweede perspectief leert je kritisch reflecteren op je professioneel handelen met als onderwerp het begrip informatie. Zij onderbouwen de perspectieven met kernbegrippen in een historische en systematische context. Aan het einde van deze workshop… - Heb je begrip van belangrijkste concepten - Weet je hoe je kritisch op methoden kunt zijn - Theoretisch, van termen naar theorie. Empirisch, van probleem naar oplossing. Overeenkomsten, verschillen en samenhang: Overeenkomst in (gebrek aan) solide uitgangspunten zoals bijv. assumpties. Verschillen in redeneerschema’s. Samenhang: theorie gebruiken bij probleem oplossen - Weet je hoe je kritisch kunt zijn op je eigen professioneel handelen en dat van anderen. Assessment van resultaten. Introspectie en reflectie op totstandkoming van resultaten. - Kun je deze takeaways goed gebruiken. Validiteit van theoretisch en empirisch onderzoek toetsen. Continu verbeteren van jezelf en anderen: lifelong learning.

3 juni 2021

Over de auteur

Caroline Knobbe

Reacties

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden.

Volg ons op social media