terug naar overzicht

IT-Manifest

Samenvatting

Wij informatieprofessionals zijn van mening dat informatie en IT allesbepalend zijn voor de waarde van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de overheid.

10 februari 2021

Architectuur 

IT-manifest voor de Overheid


Wij informatieprofessionals zijn van mening dat informatie en IT allesbepalend zijn voor de waarde van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de overheid.


Daarom verkiezen wij:


… organisatiedoelen boven IT-doelen
IT projecten bestaan niet, wel zijn er projecten met een IT-component. Zonder organisatiedoel heeft een project geen zin. Een project moet altijd starten met een business case met daarin een overtuigende redenering voor het inrichten van een project. Of er nou veel of weinig IT in het project zit, de business base geeft richting aan het project, en houdt het project op koers. De business case is het referentiepunt en de leidraad voor het project, en wordt geraadpleegd bij dilemma’s. Een project kan pas starten met een eigenaar in de business die gelooft in de business case. Zonder eigenaar een project starten kan niet.


… samenwerking op basis van vertrouwen boven ‘contract-is-contract’
Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken elkaar aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De opdrachtgever van een project is verantwoordelijk voor de succesvolle verandering. De opdrachtgever stuurt in de eerste plaats op de toegevoegde waarde en de kwaliteit van het eindresultaat, en op de tweede plaats op de prijs van projecten. Daarbij hoort ook creatief en innovatief omgaan met aanbestedingen om het creëren van ongewenste incentives te voorkomen. Samenwerking op basis van vertrouwen is het enige alternatief voor gejuridiseerd vijandschap. We zullen veel en veel meer pan-Europese samenwerking, voorzieningen en standaarden toe moeten passen.


…kleine en simpele oplossingen boven mega-oplossingen voor een hele keten.
Kleine en kortdurende (deel-)projecten zijn veel beter te besturen dan grote langdurige projecten. We zullen dus altijd en overal kleine en kortdurende projecten moeten definiëren. Die zijn tenminste beheersbaar. Als we grote problemen niet op een kleinschalige manier kunnen oplossen, dan zijn we er nog niet aan toe om ze aan te pakken. Dan snappen we het probleem nog niet goed genoeg. En met al die kleine projecten kunnen we ook veel meer successen vieren!


… vakmanschap boven status of reputatie
Vakmensen kunnen elkaar de waarheid zeggen en zullen elkaar aanspreken als dat nodig is. Gedogen, polderen en consensus zoeken zijn een teken van zwakte. Professionele opdrachtgevers tonen interesse en eigenaarschap, en sturen proactief met compassie en betrokkenheid. Professionals tonen integriteit, leren permanent en streven naar meesterschap. Een informatieprofessional gebruikt beproefde projectmanagementmethoden, de op de markt beschikbare kwaliteitsnormen en de beschikbare openbare standaarden, en past die met meesterschap toe. Een informatieprofessional kent zijn bijdrage aan een project en werkt nauw
samen met de ondersteunende PMO organisatie. Eenvoud is het antwoord van de vakman op complexiteit. Dat leidt vanzelf tot kleine projecten.


… inspelen op verandering boven vasthouden aan plannen
Accepteer dat de toekomst onvoorspelbaar is, ook de toekomst in projecten. Evalueer proactief en maak stuurgegevens openbaar beschikbaar zodat iedereen kan meedenken. Maak plannen die eenvoudig zijn bij te sturen. Organiseer en beloon constructieve kritische feedback aan opdrachtgevers, projectleiders en projectmedewerkers in de diverse projectfasen. Blijf ‘fit for purpose’ acteren en volg niet blind de specificaties. Accepteer de chaos in wetgeving en jurisprudentie, in de politieke en bestuurlijke omgeving en in de maatschappij, en bestuur het project binnen deze gegeven kaders. Durf te stoppen of vroegtijdig drastisch in te grijpen als de legitimatie van het project vervalt.

Over de auteur

Jitze Vellenga's afbeelding
Jitze Vellenga Verenigingsmanager KNVI

Reacties

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden.

Volg ons op social media