terug naar overzicht

Vacature | Algemeen bestuurslid KNVI

Samenvatting

Marthe Tholen heeft besloten in de komende ledenvergadering van 28 mei haar bestuursfunctie van KNVI neer te leggen. Om haar te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat. Het bestuur van KNVI is op zoek naar een nieuwe bestuurder om samen de toekomst van de vereniging verder vorm te geven.

26 februari 2020

Vacature Algemeen bestuurslid

Marthe Tholen heeft besloten in de komende ledenvergadering van 28 mei haar bestuursfunctie van KNVI neer te leggen. Om haar te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat.

KNVI in beweging

De KNVI is het resultaat van een fusie van de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD en zo sinds 1 januari 2017 in Nederland hèt platform voor vakgenoten in de informatievoorziening.

Het bestuur van KNVI is op zoek naar een nieuwe bestuurder om samen de toekomst van de vereniging verder vorm te geven. Als bestuurslid onderhoud je onder andere het contact met bestuurders van de Regio’s en Interessegroepen van KNVI. De precieze invulling van de portefeuille wordt in het bestuur gezamenlijk bepaald op basis van voorkeur en competenties.

Als bestuurslid KNVI

maak je deel uit van het Verenigingsbestuur van KNVI;
kun je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, betrokken buitenstaanders en de ondersteuning;
ben je in staat ideeën te genereren, kun je deze uitdragen en in de praktijk tot uitvoering (laten) brengen;
ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging;
sta je midden in het werkveld en kun je de behoefte van leden vertalen in concreet verenigingsbeleid.

Nadere informatie

Bestuursleden van Regio’s en Interessegroepen kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten en de vereniging laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau.

Procedure

Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2020 zal in de vacature worden voorzien. Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie kunnen hun kandidaatstelling vòòr 1 mei 2020, bij het bestuur indienen. Dat kan per adres KNVI, Ambachtsstraat 15, 3861 RH te Nijkerk of per e-mail info@knvi.nl.

Over de auteur

Jitze Vellenga's afbeelding
Jitze Vellenga Verenigingsmanager KNVI

Reacties

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden.

Volg ons op social media