Kritisch denken

Wij hebben de ambitie om jouw kritische massa te verhogen. Kritisch denken is onzes inziens een essentiële vaardigheid, onder meer om goed om te kunnen gaan met de grote maatschappelijke veranderingen die op dit moment plaatsvinden. We zien informatie daarbij als een fundamentele bouwsteen. We zijn specifiek geïnteresseerd in hoe filosofie kan helpen in het ondersteunen van kritisch denken, waarbij we samenwerken met het NAF. Kritisch denken is een vaardigheid die handvatten biedt om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en te voorkomen. We organiseren bijeenkomsten tijdens welke we de bezoeker dwingen na te denken over prikkelende zaken in het vak. Voor wie niet bang is kritisch te denken: wij zien jou snel!

Meer informatie is te vinden op onze wiki: http://www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken

Recente berichten

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Nieuw in het Kenniscentrum

Geen recente documenten gevonden

Komende events Kritisch denken

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Bestuur Kritisch denken

Theo Theunissen

Volg ons op social media