Alle events

Partnerevent: De Master Spreekt over Digital Twins in de infrastructuur

vrijdag 21 juni 2024 van 14:30 uur tot 18:00 uur

Tijdens het kennis- en netwerkevent 'De Master Spreekt...' op 21 juni belichten Rob Peters en Peter Ritman Digital Twins in de infrastructuur. Een Digital Twin is een virtuele representatie van een fysiek object of systeem. Het combineert real-time gegevens met modellen en simulaties om inzicht te bieden in prestaties, gedrag en onderhoudsbehoeften.

Als provincies, veiligheidsregio’s en zelfs GGD’s gebruiken we digital twins om een wijk te ontwikkelen in scenario’s, transportroutes voor electrisch transport naar de binnensteden door te rekenen op impact op luchtkwaliteit of om gezonde fietsroutes te plotten. Momenteel proberen we dat te ontwerpen en zoeken we naar inrichtingsmogelijkheden om dat, ook met ruimtelijke taalmodellen (dus een visuele variant op ChatGPT) te faciliteren. Een goed voorbeeld is de handreiking gezonde gebiedsontwikkeling.

Hoe kan moderne technologie de wereld van bijvoorbeeld infrastructuur transformeren? Bij het ontwerp van een brug kan een Digital Twin worden gecreëerd om verschillende ontwerpen te simuleren en te optimaliseren. Zo ben je er zeker van dat er gebouwd wordt volgens de eisen en verwachtingen. Dit is beter voor de veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van het bouwwerk.

Inspectie van een tunnel of een brug kan plaatsvinden zonder het verkeer te verstoren. Virtuele tests kunnen worden uitgevoerd om te zien hoe de tunnel reageert op verschillende belastingen, weersomstandigheden en verkeersstromen of op het uitvoeren van updates op de besturing van een object. Voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen kunnen real-time gegevens worden verzamelt over slijtage, trillingen en structurele veranderingen. Problemen kunnen proactief worden opgespoord en verholpen.

Verwacht een inspiratiesessie waar een aantal casussen wordt gepresenteerd over hoe Digital Twins worden toegepast in de infrastructuur: 

  • ontwerpfase Kennedy Spoortunnel in Antwerpen
  • onderhoud Beatrixsluis  

Ben je benieuwd naar het programma of wil je je aanmelden voor dit evenement? Voor meer informatie klik dan hier.

Algemene info

Volg ons op social media