Kenniscentrum

< Terug naar overzicht

Verslag webinar Transparency by Design

Samenvatting

Op dinsdag 28 september vond het webinar Transparency by design plaats. Veel inzichten, goed toepasbaar, nuttig en goede sprekers!

https://www.knvi.nl/download/?id=374593&download=1
Download
06 October 2021

Open the Blackbox - Vertel ons je verhaal

Verslag webinar Transparency by design

Mocht je het gemist hebben, kijk hier het webinar terug. 

De bijlage bij dit verslag bevat de gebruikte slides en de resulaat grafieken uit de Mentimeter oefeningen.

Met 25 personen inventariseerden we tijdens het webinar barrières voor digitale transparantie. Op basis van Window Theory bespraken we factoren en ontwerp-principes om deze barrières te overwinnen. Tot slot rangschikte we deze factoren en principes naar hun relevantie, in een praktijk casus gericht op het reduceren van CO2 emissies in het Europese luchtruim.

Marijn Janssen en Pieter van Langen schuwde de heilige huisjes niet. AI, Big Data zorgen vooral meer data, maar niet voor meer informatie. Machine learning is een hype. En black boxen.....tja, is het hele leven niet een blackbox?

De roep om transparantie die alom aanwezig lijkt, vertaald zich vaak in het willen hebben van "snel en eenvoudig" antwoord op een vraag. Marijn legt duidelijk uit dat "echte" transparantie onmogelijk is. Men kan hoogstens streven naar een bepaalde "mate" van transparantie (onderbouwd via de Window Theory).

Het webinar leert ons, dat het toepassen van de modellen en principes van de Window Theory, het mogelijk maakt om op gestructureerde wijze transparantie factoren en principes mee te wegen tijdens het ontwerp. Vrij vertaald dus "Transparency by design".

Er worden 42 factoren en 16 ontwerpcriteria genoemd. Helaas bood het webinar zelf onvoldoende tijd en ruimte om een uitgebreide definitie te bespreken van elk van deze. Iets om in het vervolg meer aandacht aan te geven.

Wel hebben we via een parktijk casus kunnen oefenen met het toepassen ervan. Dit gaf een eerste gevoel, welke factoren en criteria in de context van de casus belangrijk kunnen zijn om nader te gaan bekijken.

We leren hiervan dat het loont om een onderwerp als transparantie op gestructureerde wijze te benaderen.

Doe we dat niet, dan ontwerpen we hoogstwaarschijnlijk een oplossing, waarvan we achteraf verwachten dat die "snel en eenvoudig" antwoord zal geven op onze vragen.

Echter weten we inmiddels uit ervaring dat we dan vaak, tot onze verbazing overigens, wederom te maken hebben met een "blackbox" die resultaten produceert die we niet kunnen verklaren of verantwoorden.

Aangemaakt door

Frank van Geffen

Business Consultant

Over de auteur

https://www.knvi.nl/interessegroep/5fb38a19e46f88012f0f6108/Open-the-Blackbox-Vertel-ons-je-verhaal

deel deze pagina via

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl. Comments