Kenniscentrum

< Terug naar overzicht

Samenvatting ronde tafelsessie Digitalisering en Grondrechten van 2 juli 2018

Samenvatting

De verschillende werelden van digitalisering en deelgebieden van grondrechten laten zien dat een discussie over (aantasting van) grondrechten in het werkveld van de IT-professional ingewikkeld is. Er zijn veel actoren en belanghebbenden bij betrokken.

https://www.knvi.nl/download/?id=2952&download=1
Download
28 November 2018

Onderzoek en Onderwijs (ICT)

Dat veel bestuurders en managers van private en publieke organisaties (te) weinig affiniteit hebben met ICT en digitalisering is een complicerende factor voor de IT-professional. De verbinding tussen de top van organisaties en uitvoering is hierdoor zwak v.w.b. het thema digitalisering en bescherming van grondrechten. Dat maakt het signaleren of aankaarten van mogelijke schendingen moeilijk. Inbreng is dat er wel al het nodige gebeurt: het toepassen van ontwerpprincipes zoals ‘privacy by design’ en security by design’. Ook stelt de overheid bij openbare aanbestedingen meer vragen over hoe bedrijven bescherming van grondrechten borgen. Het gegeven dat het opbouwen van een governance praktijk tijd kost werd naar voren gebracht om toch de moed erin te houden. Verder is verwezen naar een zogenaamde ‘code of conduct’ voor bedrijven en de burger service code die 10 kwaliteitseisen beschrijft voor de relatie tussen burger en overheid in de digitale samenleving. Een ander perspectief is of meer wetgeving nodig is zoals de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die zich primair richt op het deelgebied privacy.

Aangemaakt door

Leon Dohmen

Over de auteur

Leon Dohmen, Joan Baaijens, Liesbeth Ruoff

deel deze pagina via

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl. Comments